Besedy s rodiči žáků naší třídy

Obrzek - Besedy s rodiči žáků naší třídy    

V průběhu druhého pololetí jsme do naší třídy pozvali rodiče, kteří si udělali čas a přišli nás seznámit se svou profesí. V dubnu jsme pozvali pana Bláhu, který nás obeznámil s náplní práce hydrobiologa a „procestovali jsme“ kus světa, který navštívil v rámci vědeckého poznávání. Dokonce pan Bláha přinesl několik druhů raků, které si odvážlivci mohli zkusit chytit do ruky.

 

V květnu nám přišla paní Tilpová povídat o práci zdravotní sestry, vyzkoušeli jsme si změřit tlak, poslouchali jsme tep a učili se obinadlem ovázat ruku. V červnu nás pan Siman seznámil s prací stavebního inženýra. Připravil si  zajímavou prezentaci o tom, co všechno se musí odehrát, než se postaví nová stavba a kolik profesí je zapojeno do stavby dálnice. Ukázal nám přístroje a stroje, které jsou na stavbě nezbytné.

Všechny tři dosavadní besedy byly pro žáky poutavé a zajímavé a vždy následovala živá diskuze. Ráda bych tímto poděkovala rodičům, že si udělali čas na besedu i na pečlivou přípravu, moc si toho vážím a těším se na další dobrovolníky v příštím školním roce. 

M. Livečková, třídní učitelka 4.C

Fotogalerie