Mgr. Dušan Jůzek

 

třídní učitel:   -

Dušan Jůzek

     
učitel:   Fyziky, Informatiky
     
aprobace:   F-VTE (ZŠ)
     
kabinet:   Fyziky (č. 55)
     
telefon:   383 311 507
     
e-mail:   Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz

 

 


 

 

! Distanční výuka (samostudium) !

 

 

Zadání:

 

 

Jaro 2020

  Fyzika Informatika

do

F6 F7 F8 F9 I6 I7 VDT8 VDT9
25. 03. 2020 zde zde zde zde - - - -
01. 04. 2020 zde zde zde zde - - - -
10. 04. 2020 zde zde zde zde - - - -
26. 04. 2020 zde zde zde zde - - - -
10. 05. 2020 zde zde zde zde - - - -
24. 05. 2020 zde zde zde zde - - - -
07. 06. 2020 zde zde zde zde - - - -
21. 06. 2020 zde zde zde zde - - - -

 

 

Podzim 2020

  Fyzika Informatika

do

F6 F7 F8 F9 I6 I7 VDT8 VDT9
16. 10. 2020 - - zde zde - - - -
23. 10. 2020 - zde zde zde - - - -
30. 10. 2020 - - - - - - - -
06. 11. 2020 - zde zde zde - - - -
13. 11. 2020 - zde zde zde - zde - -
20. 11. 2020 - zde zde zde - - - -
27. 11 2020 - zde zde zde - zde zde zde
04. 12. 2020 - zde - - - - - -
11. 12. 2020 - - zde - - zde zde -
18. 12. 2020 - zde - - - - - -
08. 01. 2021 - zde zde zde - - - -
15. 01. 2021 - zde zde zde - zde - -
22. 01. 2021 - zde zde zde - - - -
29. 01. 2021 - zde zde zde - - zde zde
05. 02. 2021 - zde zde zde - - - -
19. 02. 2021 - zde zde zde - - - -
26. 02. 2021 - zde zde zde - - - zde
05. 03. 2021 - zde zde zde - - - -
12. 03. 2021 - zde zde zde - zde - -
19. 03. 2021 - zde zde zde - - - -
26. 03. 2021 - zde zde zde - - - -
02. 04.2021 - zde zde zde - - - -
09. 04. 2021 - zde zde zde - - - -
16. 04. 2021 - zde zde zde - - - -
23. 04. 2021 - zde zde zde - zde - zde
30. 04. 2021             -  
07. 05. 2021             -  
14. 05. 2021             -  
21. 05. 2021             -  
28. 05. 2021             zde  

 

Další výukové materiály:

 

 

Níže uvedené výukové materiály nejsou povinné. Slouží jen k pochopení, ověření a k upevnění učiva.

 

 

Fyzika - 6. ročník

Učivo (Teorie) Poznámky Otázky a úlohy Cvičení a příklady Odkazy

 

 Fyzikální veličiny:

 • Délka
 • Povrch (Obsah)
 • Objem
 • Hmotnost
 • Hustota
 • Čas
 • Teplota

 

Fyzikální veličiny

 • Délka
 • Povrch
 • Objem
 • Hmotnost
 • Hustota
 • Čas
 • Teplota

 

 

 

 

onlinecviceni.cz

 

Fyzika - 7. ročník

Učivo (Teorie) Poznámky Otázky a úlohy Cvičení a příklady Odkazy

 

 Pohyb tělesa:

  Pohyb Pohyb Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Síla:

  Síla Síla Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Posuvné účinky síly

 a pohybové zákony:

 

Posuvné účinky síly a pohybové zákony:

 • 1.N.P.Z.
 • 2.N.P.Z.
 • 3.N.P.Z.

 

 Posuvné účinky síly   a pohybové zákony:

Účinky síly Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Otáčivé účinky síly:

 

Otáčivé účinky síly:

 

 Otáčivé účinky síly:

 

 Deformační účinky

 síly:

 

Deformační účinky

síly:

 

 Deformační účinky

 síly:

 Tření

 

Tření

 

 Tření

 

 Kapaliny:

  Kapaliny a plyny Kapaliny a plyny Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Plyny:

 

 

Fyzika - 8. ročník

Učivo (Teorie) Poznámky Otázky a úlohy Cvičení a příklady Odkazy

 

 Práce, Výkon:

 

Práce, Výkon:

 

 Práce, Výkon:

Energie Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Pohybová, polohová

 energie:

 

Pohybová, polohová

energie:

 

 Pohybová, polohová

 energie:

 

 Vnitřní energie,

 Teplo:

 

Vnitřní energie,

Teplo:

 

 Vnitřní energie,

 Teplo:

Teplo, změny skupenství Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Změny skupenství:

 

Změny skupenství:

 

 Změny skupenství:

 Tepelné motory

 

Tepelné motory:

Tepelné motory Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Elektrostatika:

 

Elektrostatika:

 

 Elektrostatika:

Elektrostatika Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Elektrické obvody:

  Elektrické obvody Elektrické obvody Vzdělávací zdroje MŠMT

 

Fyzika - 9. ročník

Učivo (Teorie) Poznámky Otázky a úlohy Cvičení a příklady Odkazy

 

 Elektromagnetické jevy:

 

Elektromagnetické jevy:

 • Cívka s proudem
 • Elektromagnet
 • Cívka s proudem ve vnějším mag. poli
 • Elektromotor
 • Elmag. indukce

 

 Elektromagnetické jevy:

 

Elektromagnetické jevy Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Střídavý proud:

 

Střídavý proud:

 • Vznik
 • Měření
 • Transformátory
 • Rozvodná elektrická síť

 

 Střídavý proud:

Střídavý proud Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Vedení el. proudu:

 

Vedení el. proudu:

 • v pevných látkách
 • v kapalinách
 • v plynech

 

 Vedení el. proudu:

- Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Polovodiče:

 

Polovodiče:

 • Odpor polovodičů
 • Polovodič typu N a P
 • Polovodičová dioda
 • Usměrňovače
 • Další součástky s jedním přechodem PN

 

 Polovodiče:

- Vzdělávací zdroje MŠMT

 

 Bezpečnost:

 

Bezpečnost:

 • El. spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem el. proudem
 • První pomoc při úrazu el. proudem

 

 Bezpečnost:

 • El. spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem el. proudem
 • První pomoc při úrazu el. proudem
- Vzdělávací zdroje MŠMT

 


 

Řešení slovních úloh

F6 F7 F8 F9

109

165 557 638
110 169 558 640
111 172 559 641
112 173 576 642
114 174 582 646
115 181 676  
116 183 689  
117 239 690  
118 241 691  
119 242 692  
  245 717  
  247 721  
  248 723  
  250 727  
  251 728  
  252 730  
  300 735  
  322 736  
  326 737  
  328 740  
  330 743  
  341 744  
    745  
    754  
    755  
    761  
  Hydraulické zařízení    

 


 

Pč (VDT)

Učivo (Teorie) Poznámky Otázky a úlohy Cvičení a příklady Odkazy
 Základní pojmy

zde

- - -
 Hardware zde - - -
 Software a licence zde - - -
 Operační systém zde - - -

 Digitální paměťová

 média

zde - - -
 Internet zde - - -
         
         

 


 

Zdroje:

 • Fyzika pro 6. ročník ZŠ - doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PeadDr. Jiří Bohuněk
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ - doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PeadDr. Jiří Bohuněk
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ - doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PeadDr. Jiří Bohuněk
 • Fyzika pro 9. ročník ZŠ - doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PeadDr. Jiří Bohuněk
 • Sbírka úloh z Fyziky pro základní školy a víceletá gymnázia - RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Jana Vystrčilová