Mgr. Zuzana Libičová

 

Samostudium - pracovní listy:  Pokud potřebujete pracovní listy v MS Word,

                                                              napište si o ně, pošlu

 

                                              7E - do 30.3. - pracovní list 1       - pracovní list 2

                                                   - do 8.4. - pracovní list 3

                                                   - 14.4.-26.4. - zadání práce

                                                   - 27.4. - 10.5. - zadání práce + PL

                                                   - 11.5. - 24.5. - zadání práce + PL

                                                   - 25.5. - 7.6. - zadání + PL

                                                   - 8.6. - 21.6. - zadání práce

 

                                           9.CD - do 30.3. - pracovní list 1       - pracovní list 2

                                                    - do 8.4. - pracovní list 3

                                                    - 14.4. - 26.4. - zadání práce

                                                    - 27.4. - 10.5. - zadání práce + PL

                                                    - 11.5. - 24.5. - zadání práce + PL

                                                    - 25.5. - 7.6. - zadání + PL

                                                    - 8.6. - 21.6. - zadání práce

 

 

Německý jazyk : 7.třída - zájmena

                                  - základy časování

                                  - časování sloves být, mít

                                  - rozkazovací způsob

                                  - člen podstatných jmen

                                  - W-Fragen

                                  - zápor

 

                        9.třída - skloňování

                                  - způsobová slovesa

                                  - předložky se 3. a 4. pádem

                                  - předložky se 3. pádem

                                  - Was tut dir weh?

                                  - préteritum haben, sein

                                  - opakování - přehled