Mgr. Dana Petrášová

 

Aktuální práce - distanční výuka pro 4.C - 2020/2021

 

2. POLOLETÍ

 

 

 

Úkoly 4.C   1. 2. – 5. 2. 2021

 

Pondělí 1. 2.

M – Pamětné násobení a dělení

Str. 22 – pozorně si projdi růžový rámeček, cv. 2, 3, 4 a 7 – do sešitu

 

Čj – Pád podstatných jmen

PS str.39 – dokonči celou stranu

 

Učebnice str.50/cv.10 - opiš strávně úryvky písní a urči slovní druhy (nadepiš čísly), nad podstatná jména místo čísla 1, nadepiš pády - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (v PONDĚLÍ do 18 h!!!!!)

 

Aj –  Chapter  12 – My stuff

 • Zopakuj si slovíčka 12. lekce. Vyber si jednu z básniček z učebnice str. 27 nebo 29 – nauč se ji nazpaměť
 • Učeb. str. 29/cv. 3  - Napiš do sešitu 3 věty s This is….. a 3 věty s These are……

Tv

 

Úterý 2. 2.

Aj –  Chapter 13 -  I like singing

-napiš si nová slovíčka, poslechni ti text ze str. 30, vysvětlíme si v online hodině

-do sešitu si přepiš ze str. 31 růžové rámečky nahoře (nad cv.3)

 

M – Násobení a dělení – do 1 000 000

Str.23/ cv. 8, 9 a 12 – do učeb.

 

Čj Skloňování podstatných jmen

Str. 53 – žluté rámečky do chytrého sešitu

Str.53/ cv. 1 a) – vypiš podstatná jména z prvních 3 vět a urči…….

 

Čtení –   Krok a jeho dcery – str. 82 - 84

 

Vl – Malá kapitola o čase

 • Do Teams vložím text  - v on line hodině vysvětlím, jaké poznámky si zapíšete do sešitu

 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 1.2. - 19.2. .2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Karneval 

 • Zkus navrhnout a vyrobit karnevalovou masku. 
 • Vyberte si libovolnou techniku a zpracování. Vaší práci si společně prohlédneme po návratu do školy. 

Středa 3. 2.

M – Dělení – dělenec i dělitel jsou násobky čísla 10

Str. 23/ cv. 1 a 4 – do sešitu, doplň spodní růžový rámeček do učeb.

 

Čj – Skloňování podstatných jmen

Str. 54 – projdeme si společně v online hodině

 

Čtení – Krok a jeho dcery – úkol 1/84 – vypracuj písemně do sešitu

 

Přv – Rozdělení neživé přírody

- zopakuj si ústně co všechno víš o neživé přírodě, s tématem budeme pracovat v online hodině

 

Hv - učivo z hudební výchovy na únor od p. uč. Horvátha najdete v Teams 4.C - obecné - soubory - výukové materiály

 

Čtvrtek 4. 2.

M – Slovní úlohy s využitím násobení a dělení

Str. 24/cv. 5, 6, 7 – do učebnice, pozorně si projdi všechny poučky, vysvětlení!

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu středního

 

Str. 55 – cv.1a) nadepiš si do sešitu 2 sloupečky, vypiš všechna podst. jména z článku pod správný rámeček:

              Podst. jm. r.muž ŽIVOT.                    Podst. jm. r.muž. NEŽIV.

 

- úkol VYFOTIT a ZASLAT přes TEAMS (ve ČTVRTEK do 18 h!!!!)

 

Pátek 5. 2.

M – Kružnice, kruh

Str. 18 – dokonči celou stránku – co nebudeš vědět, nedělej! (projdeme si v online hodině)

 

 

Čj – Postup při určování vzoru podst. jmen

Do chytrého sešitu přepiš žluté rámečky ze stran 54 -55

 

Vzory rodu středního:

http://https://www.youtube.com/watch?v=RvfISh29fXc

 • Video si přehrajte, více v následujícím týdnu……

 

Vv – Zima – grafická úprava sešitů, čtenářského deníku – projdi si sešity (Přv, Vl, chytrý sešit, čtenářský deník...) – dokresli si, podtrhej, zvýrazni…..zkrátka pěkně si sešity uprav!

 

Výsledky-řešení M:

M 18,20.pdf  M 21,22.pdf  M 22,23.pdf  M 23.pdf

 

 

Úkoly 4. C   15. 2. – 19. 2. 2021

 

Pondělí 15. 2.

M – Procvičování -  pamětné počítání do 1 000 000

Str. 26 – 4, 5 a 8 – do učebnice, 6 a 7 – do sešitu, ostat. cvičení probereme v online hodině

 

Čj – Skloňování  podstatných jmen rodu středního

PS str. 3/ 1 a 2, ostatní cvičení ze str. 3 NEDĚLEJ!

     Vzory rodu středního:

https://www.youtube.com/watch?v=RvfISh29fXc 

 

Skloňování podstatných jmen rodu středního:

https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE  - od 1:17

 

Aj –  Chapter  13 – do/don’t, do you like?

PS str. 35 – vypracuj, co zvládneš, probereme si v úterní online hodině

 

Tv

TV – Choďte ven, cvičte i doma, hlavně se jenom neválejte u PC. 

 

Úterý 16. 2.

Aj –  Chapter 14 - Sports

-napiš si nová slovíčka, opiš si do sešitu z učeb. str. 33 (nahoře) – růžový rámeček

-PS str.36

V online hodině bude zadán Projekt- Co umím/neumím. Co rád dělám/nedělám. Vysvětlíme si!

 

Projekt Aj – I like……

Na papír/čtvrtku A4 nakresli 3 oblíbené a 3 neoblíbené činnosti, popř. použij obrázky jednotlivých činností (ty, které jsme se naposledy učili –I like singing, reading….). Nezapomeň, že můžeš vytvořit i činnosti spojené s hraním sportu – např. I like playing football, tennis…, popř. hraní na hudební nástroj- I like playing the piano…

Vytvoř 6 situací, ve kterých se Tě někdo ptá: Do you like…..? 3 odpovědi budou kladné, 3 záporné. V odpovědích použiješ krátkou i dlouhou odpověď.

VZOR: Do you like reading?Yes, I do. I like reading.

Do you like playing tennis.No, I don’t. I don’t like playing tennis.

 

Hodnotí se správnost anglických vět, výtvarné zpracování, úprava. Můžeš zvolit jakoukoliv formu zpracování, třeba i komiks.

 

M – Procvičování – slovní úlohy

Str. 27/cv. – cv. 10, 13 a 18 – do učebnice

Cv. 9, 11 a 12/str.27 - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (v úterý do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech)

 

Čj Vzor město

https://www.youtube.com/watch?v=5YcKFK56Ntg od 2:20

PS str. 4/cv. 1, 2 a 3, ostatní cvičení ze strany 4 zatím NEDĚLEJ

 

Čtení –   O Svatoplukovi a jeho synech – str.84-86

Úkoly 1 - 5 ze str.86 – dělej si postupně, vypracuj-ČITELNĚ do sešitu Čtení, ve čtvrtek vše zašleš přes Teams

 

Vl – České země v pravěku  - starší a mladší doba kamenná

V online hodině si společně uděláme z PS str.5

Dějiny udatného národa českého:

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds

Zápis do sešitu:

Mladší doba kamenná – doba prvních zemědělců

 • Oteplování Země
 • Počátky zemědělství – vznik polí (kácení a vypalování pralesů)
 • Nářadí ze dřeva i z kamene
 • Obdělávání, setí a sklízení obilí
 • Zemědělství se stává hlavním zdrojem potravy
 • Domácí zvířata
 • Nádoby z hlíny – keramika

Nakresli si jednoduchý obrázek k době kamenné

 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 1.2. - 19.2. .2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Karneval 

 • Zkus navrhnout a vyrobit karnevalovou masku. 
 • Vyberte si libovolnou techniku a zpracování. Vaší práci si společně prohlédneme po návratu do školy. 
 • OD 13 h – SCHŮZKA ČTENÁŘSKÉHO KLUBU!!!!!

Středa 17. 2.

M – Procvičování – písemné počítání

Str. 28/ cv.19, 20 – do učebnice, dle potřeby procvičujte písemné dělení - 27/ cv.14

 

Čj – Vzor moře

PS str. 5/ cv. 1, 2 a 3,   ostatní cvičení ze str. 5 zatím NEDĚLEJ!!!

 

Čtení – O Svatoplukovi a jeho synech – úkoly k textu

 

Přv – Vztah živé a neživé přírody

 • Budeme opakovat v online hodině

Hv - zadání je ve výukových materiálech Teams

 

Čtvrtek 18. 2.

M – Procvičovací příklady v oboru do 1 000 000

Str. 28/ 22, 23 a 24 – do učebnice

 • V online hodině si projdeme geometrii-osa úsečky

Bude zadán kvíz z M opakovacích cvičení tohoto týdne!

 

Čj – Vzor kuře

PS str.6/ cv. 1, 2 a 3, ostatní cvičení ze str. 6 zatím NEDĚLEJ!!!

 

Čtení –  O Svatoplukovi a jeho synech – str.84-86

Úkoly 1 - 5 ze str.86 – dokonči, vypracuj – ČITELNĚ!!!! do sešitu Čtení

VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (ve čtvrtek do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech))

 

 Sloh  - Informace o městě

 • Vyber si jedno české (nebo moravské či slezské) město skloňující se podle vzoru „město“  a vyhledej několik informací, zajímavostí a popiš do sešitu Slohu – 5 vět.

 

Vl – Doba bronzová a železná

PS str. 6

https://www.youtube.com/watch?v=5xdBcyvEfAE

Zápis do sešitu:

Doba bronzová

 • Zpracování kovů a jejich slévání
 • Slitiny bronzu – výroba nástrojů, zbraní a šperků

Doba železná

 • Železo – použití k výrobě zbraní, nářadí, nástrojů a šperků
 • Během doby železné kolem roku 400 př.n.l. přicházejí na naše území Keltové

Aj – Chapter 14 – Can/can’t

PS str. 37

 

Pátek 19. 2.

!!!! KVÍZ Vl 8 – 9 h!!! - Opakování „Malá kapitola o čase“ – učeb. str. 4 a PS str. 5

 

M – Osa a střed úsečky

Str. 38/cv. 1 a 2

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-39/

 

Čj – Vzor stavení

PS str. 7/ cv.1, 2 a 3

 

Vv – Zahraj si na návrháře! Zkus navrhnout vzor na ubrus, prostírání, polštář, závěsy, látky na povlečení…..

Nejprve si vyber, na jaký výrobek budeš tvořit vzor dekorativní látky. Vezmi si velkou čtvrtku a promysli si, jak se jednotlivé dekorativní motivy budou opakovat (v řadách, sloupcích, v kruzích, ve vlnách…..). Tužkou si velice slabě naznač (osnovu - pruhy, vlnovky, pravidelné klikaté pruhy...) a teprve pravidelně vzory do  opakuj. Jednotlivé vzory ale také musí být jen v řadách, čtvercích...., ale můžou být rozprostřeny v ploše. Stále však dodržuj PRAVIDELNOST!

Použij pastelky, voskovky, tempery, kombinaci voskovky a vodovek, tuš.... fixy jen v případě, když budeš potřebovat něco zvýraznit, fixy nepoužívej k vybarvení ploch!

Inspiruj se:

https://cz.pinterest.com/pin/316448311311245150/

 

https://takoy.cz/catalogsearch/result/?q=vzor+l%C3%A1tky

 

Výsledky-řešení M str.27, 28:M 27.pdf M 28.pdf

 

Úkoly 4. C   22. 2. – 26. 2. 2021

 

Pondělí 22. 2.

M – Jednoduché lineární rovnice

Výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-62/

str.30 – projdeme si v online hodině, cv.7/ str.31 – do sešitu, budou se zapisovat rovnice, vysvětlíme si

 

Čj – Skloňování  podstatných jmen rodu středního – procvičování

Do čtvrtka si dodělej všechna cvičení z PS do str. 8, stranu 8 budeš zasílat ve čtvrtek!

 

Aj –  Chapter  13 and 14 – revision

 • Zkontrolujte si všechna slovíčka, případně dopište (do Chapter 14), dle potřeby si poslechněte znovu nahrávky ze stránek www.didaktis.cz

Tv

 

Úterý 23. 2.

Aj –  Chapter 13+14 – reading, workbook

 • Dokončete si PS (co zvládnete) do str. 37, projdeme si v online hodinách
 • Sledujte v Teams – bude zadán pracovní list, který si buď vytiskneš, nafotíš a pošleš nebo jen opíšeš věty a ty zašleš
 • Zde je pracovní list (je také vložen do Teams - Soubory):
 • Procvičování 4. C.docx - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (v úterý do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech)

 

M – Jednoduché lineární rovnice – pojem neznámá

Str. 31-cv.8 a 9 –  vypočítej do učebnice

Cv. 10/ str. 31 -  pozorně přemýšlej, zapiš a vypočítej podle vzorového návodu (zápis, rovnice, odpověď) do sešitu

VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (v úterý do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech)

 

OD 13 h – SCHŮZKA ČTENÁŘSKÉHO KLUBU!!!!!

 

 

Čj Procvičování skloňování podst. jmen rodu středního

 • Pokračuj v PS (do str.8), dle potřeby si procvičuj online cvičení na internetu

 

Čtení – Jak zkoušeli v Plzni sílu piva-str. 87 – vyber si dva úkoly pod článkem a odpověz na ně do sešitu ČT – nezapomeň název článku

 

Vl – Keltové na našem území

https://www.youtube.com/watch?v=MS82sF7osFQ

Zápis do sešitu:

Keltové na našem území

-kolem roku 400 – naše území ovládli Keltové (Bójové – Bohemia)

-Keltové vynikali……….opiš 3. odstavec

-obchodníci (mince), výměnný obchod

- opevněná sídliště  opevněná mohutnými hradbami (oppida)

-sošky, šperky, nástroje

V průběhu 1. st. n. l. keltské kmeny vytlačily kmeny Germánů

Kolem roku 500 n.l. začínají Germány nahrazovat Slované

 

Středa 24. 2.

M – Slovní úlohy

Str. 32/ cv.13, 14 a 15 – do sešitu (piš číslo cvičení a stránku) - u cv. 14 a 15 zápisy!!! Odpovědi u všech příkladů.

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu středního

 

Čtení – Paladium země české-str. 88, 89 – úkoly 1 a 3 vypracuj do sešitu

 

Přv – Rostliny a živočichové na jaře

 • V online hodině si povíme více, vysvětlíme si pokusy, které si doma vyzkoušíte. Máte-li možnost si zakoupit semínka řeřichy, bude to fajn. Dále se bude hodit nižší skleněná nádoba a trochu zeminy!
 • Pokud neseženete řeřichu, zeminu……můžete pracovat na pokusu s kořenovou petrželí či bramborem, i cibule je vhodná!
 • v Teams - Soubory - Přv-pracovní listy vloženy 2 nové pracovní listy Rostliny a živočichové na jaře, budeme s nimi pracovat v online hodině - vysvětlíme si společně!

Čtvrtek 25. 2.

M – Procvičovací příklady  - výhodnější postupy

Str. 32/16, 17

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského- zařazování ke vzorům

PS str.9/cv.1 - vše

Čj - PS str. 8 - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (v úterý do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech)

 

Ve čtvrtek bude zadán KVÍZ – určování vzorů rodu středního, skloňování. Budu vybírat z PS (do str.8)

 

Čtení – Paladium země české – dokončení úkolů

 

 Sloh  - Přísloví a pořekadla – využití p.jm .r. stř.

Str.61/cv. 2 -do sešitu, zkus najít ještě další 2-3 přísloví, ve kterých se vyskytují p. jm. rodu středního, urči také vzory

Vl - Příchod Slovanů

https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g

Zápis:

Příchod Slovanů

Asi v 5. st.n.l. přicházejí na naše území kmeny Slovanů

-pastevci, zemědělci

-chov domácích zvířat, lov divokých zvířat a ryb

-tkaní látek

-domy ze dřeva, proutí, rákosu

-nářadí ze dřeva

-výměnný obchod

-pohanské náboženství

Kdo chce, může si doplnit sešit obrázky

 

 

Pátek 26. 2.

 

!!!! KVÍZ Vl 8 – 9 h!!!  – starší a mladší doba kamenná

 

M – Konstrukce trojúhelníku podle věty sss

Str. 25/ cv. 2 a 3 – do sešitu G, opiš si ze str.25 – trojúhelník pravoúhlý a rovnoramenný (řádky, kde je vysvětleno – červeně označ. – řádky), vysvětlíme v online hodině

 

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského

PS str. 9/ cv. 2 a 3, ve cv. 3 připiš i vzory podst. jmen rodu ženského

 

 

Vv – Tvoření z novinového papíru (možno použít i reklamní letáky, listy starých knih)

                Zkuste vytvořit jakékoliv zvíře z novinového papíru, nikam nemusíš zatím     nalepovat, inspiruj se na stránkách:

https://cz.pinterest.com/pin/2040762318796690/

 

Vzory, které jste měli vytvořit minulý týden použijeme později!

 

Řešení - výsledky M:

M 31.pdf  M 32.pdf  M-G 25.pdf

 

Úkoly 4. C   1. 3. – 5. 3. 2021

 

Pondělí 1. 3.

M – Písemné násobení dvojciferným činitelem

Výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-36/

str. 35 – cv. 1 si projdeme si v online hodině, do učebnice cv. 2/str.35, cv. 3 a 4 – do sešitu, zápisy si projdeme společně

 

Čj – Skloňování  podstatných jmen rodu ženského – vzor žena

Projdi si vždy pozorně modré a zelené rámečky z učebnice – skloňování podle příslušného vzoru

Výukové video – skloňování podstatných jmen rodu ženského:

https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

 

!!!!! Na str. 56 (učebnice) využívej skloňování p. jmen stř. rodu    na str. 63 (učebnice) skloňování ženského rodu !!!!

Vždy si pusť výukové video!!!!!

 

PS str. 10/cv.1, 2 a 3, ostatní cv. NEDĚLEJ!

 

Aj –  Chapter  15 -  Our pets

- napiš si nová slovíčka, poslechni si celou stranu 34

-opakuj si slovesa z předcházejících lekcí13, 14

Tv

Jak správně mají děti cvičit:

https://www.youtube.com/watch?v=l8lpVqto0gA

 

Zdravě pro vás z.s. připravilo instruktážní video "Jak správně cvičit s dětmi". JDE nám o vaše zdraví a především o zdraví našich dětí. Pozorně sledujte výklad ...

 

 

Úterý 2. 3.

Aj –  Chapter 15 – present continuous

 • V online hodině si vysvětlíme novou látku přítomný čas průběhový
 • PS str. 38
 • Do školního sešitu si Nadepiš: Present  continuous a pod to opiš růžový rámeček str. 35

V Teams 4.C-Soubory je založena Složka Angličtina, v ní najdeš pracovní list s názvem Aj Slovesa, stačí přepsat do sešitu (čísluj jednotlivé úkoly), pokud nemáš možnost si  vytisknout  - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (DO ČTVRTKA 4.3. - do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!)

 

M – Písemné násobení dvojciferným činitelem

-dokonči str. 35 – do sešitu

 

Čj Skloňování podst. jmen rodu ženského – vzor růže

 

PS str. 11/cv. 1, 2 a 3 (růže)

 

Čtení – Jan Lucemburský a Karel IV. Str. 90 -91

 

 

Zadání platí pro období: 1.3. - 26.3. .2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Jaro- první jarní rostliny 

 • Zkus namalovat, vytvořit, vystřihnout, vyrobit první jarní rostliny.   
 • Vyberte si libovolnou techniku, materiál a zpracování. 
 •  Projekt – Jaro -  je  do 26.3. 2021. 
 •  Vaší práci si společně prohlédneme po návratu do školy. 

Středa 3. 3.

M – Procvičování jednotek času, písemné dělení

Str. 32/ cv. 19, cv. 20 – 6 příkladů se zkouškou

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzory píseň, kost

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=TaYr8dKBCdQ

 • Do chytrého sešitu si opiš žluté tabulky ze stran 64, 65, 67 a 68 (jen vždy ten horní), nadepiš si vzor a k němu ten rámeček – podtrhej si
 • PS str. 11/cv. 1 a 2, str. 12/ cv. 1 a 2

Čtení – Jan Lucemburský…..úkoly k textu

 • Do sešitu vypracuj 1 a 2/str. 91

Přv – Ekosystém pole

 

Dřív než si nadepíšeš novou látku, vynech si celou stránku na zápis pokusu.

Pokračuj v založeném pokusu. V Teams 4. C -Soubory je nová složka Přírodověda -dokument Návod-POKUSY

Začni si celý POKUS zpracovávat  na tuto volnou stránku: Nadepiš, co jsi pozoroval (Např. probouzení života ze semínek řeřichy, z mrkve, bramboru….Odpařování vody z rostliny…Otáčení listů za světlem…).

Dále zapiš začátek pokusu – den, hodinu, místo, kam jsi uložil…..nezapomeň sepsat, co vše sis pro pokus připravil (miska, semínka, mrkev...)další záznamy budou o tom, jak jsi postupoval (stručně popiš – Vzal jsem průhlednou misku, do které jsem nasypal trochu zeminy, posypal semínky…. Následně, jak často jsi zaléval, kdy začalo klíčit - nebo co jsi pozoroval – kořeny, listy, klíčky…. Můžeš i kreslit…

Postupně připisuj, kdy nastaly změny a jaké.

 

 

Čtvrtek 4. 3.

M – Písemné násobení

-projdeme si v online hodině cv.8 a 9/str.36, do učebnice vypočítej cv.10/str.36

cv.12/ str.36 – do sešitu

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského

PS – dokonči str.10

 

Čtení – Čtenářský deník

 • Dokonči si zápisy přečtených knih – 3 knihy (prosinec, leden únor) – podtrhej, barevně uprav, ať je vše přehledné…..+ obrázky (jednoduché)

 Sloh  - Vyprávění, osnova

Str. 52/cv.1

Prohlédni si obrázky, zamysli si nad příběhem, postavy si do příběhu pojmenuj. Vymysli a napiš vhodný nadpis celého příběhu.

Pod nadpis napiš -  Osnova:

Bude mít 4 body – pod sebe 1.   2.   3.   4.  Každý bod je jeden obrázek a Ty ke každému bodu napíšeš jeden bod osnovy(stručně). Např. 1. Věřím si, mám na medaily nebo Tomáš si věří  nebo Tomáš sní o vítězství

Dále už piš příběh – nejméně 10 vět, budeš zasílat VŠE – nadpis, osnovu i vyprávění -

VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (ve čtvrtek do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!)

 

Vl – Opakování – otázky

 • Do sešitu vypracuj z učebnice - cv. 1 – 5/str. 10 – čísluj otázky, odpovídej celými větami
 • Vypracuj pečlivě, bude se Ti to hodit v pátek při kvízu

 

Aj – What are you doing?

PS str. 39

 

Pátek 5. 3.

 

!!!! KVÍZ Vl !!! Keltové, Slované (uč. str. 8 – 9)

 

M – Trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný

 • Dokonči str.25 – do sešitu

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského

PS dokonči str. 12 Čj

 

Vv – Vytvoř si kartónový portrét (nemáš-li krabičku od vajíček, použij jinou vhodnou krabici, vlasy můžou být i z jiného materiálu – příze, proužky látky). Tvoř i dle vlastní fantazie.... :-)

Kdo se chce pochlubit svým povedeným portrétem, zašlete mi, můžeme nechat zveřejnit na webových stránkách školy. Tak se snažte, čtvrťáci!!!

Návod - inspirace:

http://krokotak.com/2019/08/egg-carton-portraits/

 

Návrh vzoru i novinová zvířata si uchovej pro pozdější tvoření. Doporučuji si založit nějaké desky, popř. krabici, kam si všechny výtvory z Vv a Pč uložíš a potom přineseš do školy.

 

 

Úkoly 4. C   8. 3. – 12. 3. 2021

 

Tento týden budeš posílat zpracovaný zápis POKUSU z Přírodovědy, pracuj na něm průběžně, termín zaslání je nejpozději v pátek 12.3.2021 do 11 h!!!! Později již není možné odevzdat!!!!

 

V pondělí bude z organizačních důvodu zkrácena konzultace – jen do 10:50. Děkuji za pochopení.

 

Velmi užitečný odkaz na procvičování učiva:

www.kdeseucit.cz

 

Pondělí 8. 3.

 

M – Písemné násobení dvojciferným činitelem

cv. 18 a 19/str. 37 – uděláme si společně v online hodině online

cv.20/str. 37- do sešitu-VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (v pondělí do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!)

 

Čj – Skloňování  podstatných jmen rodu ženského – procvičování

PS str. 13/cv.1, 2, 3, 4

 

Aj –  Chapter  15- revision

Dokonči si PS do str. 39. Co nebudeš vědět, nedělej, projdeme si v úterní online hodině.

Opakuj si slovní zásobu. Projdi si v učebnici přehledy gramatiky str.86 a 88!

Tv

Tělesná výchova 

Ahoj, posílám další možnost domácího cvičení, tentokrát na správné držení těla (můžete si zacvičit s rodiči). 

https://www.youtube.com/watch?v=lrqOyi2CQU  

 

Úterý 9. 3.

Aj –  Chapter15 – present continuous - revision

PS str. 93 – vyplňování strany si vysvětlíme v online hodině, následně

VYFOTÍŠ a ZAŠLEŠ  přes Teams (DO ČTVRTKA -  do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!)

 

M – Písemné násobení dvojciferným činitelem – využití ve slovních úlohách

-cv.14/str. 36 – do učebnice, zjisti si ceny, zeptej se rodičů, zaokrouhli na celé koruny a následně vše vypočítej a zapiš do tabulky

Čj Skloňování podst. jmen rodu ženského – opakování

PS str. 14/cv.6 a 7

Čtení – Jaro přebírá vládu

Str. 106/ Podjaří, Lidové pranostiky – přečti si pro radost i poučení

 

Zadání platí pro období: 1.3. - 26.3. .2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Jaro- první jarní rostliny 

 • Zkus namalovat, vytvořit, vystřihnout, vyrobit první jarní rostliny.   
 • Vyberte si libovolnou techniku, materiál a zpracování. 
 •  Projekt – Jaro -  je  do 26.3. 2021. 
 •  Vaší práci si společně prohlédneme po návratu do školy. 

 

Středa 10. 3.

M – Rovnice

Str. 37/cv.22

Procvičuj si písemné dělení, násobení dvojciferným činitelem

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského – procvičování

PS str. 14/cv. 8 a 9

Čtení – Hádanky

Str. 107

Přv – Ekosystém pole - polní plodiny, plevele

https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c

Zápis do sešitu:

LUSKOVINY

OLEJNINY

PÍCNINY

TEXTILNÍ PLODINY

PLEVELE

 • Z učebnice str. 39 si opiš – u luskovin – první 2 řádky, od olejnin dále vše až k poslední řádce končící vlčí mák
 • Podtrhávej, zvýrazňuj barevně, můžeš si i něco nakreslit

Nezapomeň, že do pátku 12.3. – do 11 h musíš zaslat zápis pokusu – pozorování!!!!

 

 • materiály z Hv jsou vloženy na březen v Teams - Soubory

 

Čtvrtek 11. 3.

M – Rovnice

-Str. 40 – 1 a 2 si projdeme si v online hodině, dodělej celou stranu 40 – do učebnice

Během online hodiny bude zadána samostatná práce - rovnice (na +, -), písemné dělení

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského a střed. - procvičování

Cv. 2 / str. 69    a) vzor: hlavička – s hlavičkami…….

                          b) piš stejně jako u a) slovo v 1.p. – tvar 4.p.č.j.

                          c) + d)

Cv.2/str. 69 NEPOSÍLEJ!

Cv.4/str. 69 - přepiš do sešitu (PEČLIVĚ, ČITELNĚ!!!) a nad slova s předložkami nadepiš pád VYFOTIT a ZASLAT přes Teams (ve čtvrtek 11.3. do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!)

 

Čtení – Vrbová víla

Str.107-109

 

 Sloh  - Vyprávění, obrázková osnova

Str. 52/2 – do sešitu - každý obrázek bude jeden bod osnovy (1. 2. 3. 4.), pak dále teprve píšeš vyprávění (stačí 10 vět)

Vl – Opakování  v pracovním sešitě

PS str. 6

 

Aj – Can – like – present continuous -  questions and answers – revision

-opakování v online hodině

 

Pátek 12. 3.

 

KVÍZ Čj 7:45 – 8:45 h (budu vybírat z PS str. 13 – 14)

 

OD 9 h (přihlašování bude možné již od 8:45) NA VÁS ČEKÁ PŘEKVAPENÍ!!!!! – velmi zajímavý WORKSHOP. Máte se na co těšit, včas oznámím podrobnosti!

 

M – Trojúhelníková nerovnost

Výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-45/

 

 

Str. 33 – projdi si pozorně cv. 1, můžeš si i vymodelovat, pohrát si! Dále nezapomeň rozhodnout v modrých rámečcích (stále cv.1/str.33)

Do sešitu si nadepiš Trojúhelníková nerovnost a opiš si růžový rámeček str.33

cv.2/str.33 – do sešitu

 

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního - procvičování

Str. 70/cv. 6 a 7 do sešitu – doplň a přepiš, zkontrolujeme si společně 15.3. v online hodině

 

Vv – Jarní tvoření – dekorace, výzdoba domu, oken, interiéru… posílejte zdařilé výrobky (dáme na webové stránky, popř. nabídneme do Vodňanského zpravodaje ke zveřejnění). A jelikož jste šikovní, určitě bude z čeho vybírat!

 

Inspirace:

 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=v%C3%BDtvarka%20jaro&rs=typed&term_meta[]=v%C3%BDtvarka%7Ctyped&term_meta[]=jaro%7Ctyped

 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=jarn%C3%AD%20tvo%C5%99en%C3%AD%20pro%20d%C4%9Bti&rs=typed&term_meta[]=jarn%C3%AD%7Ctyped&term_meta[]=tvo%C5%99en%C3%AD%7Ctyped&term_meta[]=pro%7Ctyped&term_meta[]=d%C4%9Bti%7Ctyped

 

 

Úkoly 4. C   15. 3. – 19. 3. 2021

 

Velmi užitečný odkaz na procvičování učiva:

 www.kdeseucit.cz  

 

V pondělí 15. 3. bude z organizačních důvodu zkrácena konzultace – jen do 10:50. Děkuji za pochopení.

 

Kdo se chce pochlubit svým jarním tvořením, prosím zašlete do středy 17. 3.  – do 18 h, ráda bych vybrala „povedené kousky“ na web, do školního časopisu nebo do Vodňanského zpravodaje. Kdo by chtěl složit nějakou básničku, budu moc ráda!

 

Upozornění! V úterý 16.3. v online hodině Vl – kontrola poznámek v sešitě (Pravěk – Keltové – Slované – Sámo) – nadpisy barevně podtrhat! + PS z Vl (str. 4 – 6). Děti poprosím, aby mi na kameru vše ukázaly.

Ve středu 17.3. - v online hodině Přv – kontrola poznámek v sešitě – Vlastnosti látek – Ekosystém pole – rostliny našich polí. Opět prosím vše barevně podtrhat, úprava….ukážete na kameru.

 

UPOZORNĚNÍ – PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY!!!!

Pokud víš, že něco nestihneš, předem (ne po termínu) je třeba se omluvit. Pokud dostaneš N nebo 5, můžeš požádat o opravné zadání či test, popř. o náhradní práci. Také si s učitelem můžeš domluvit osobní konzultaci ve škole.

 

Pondělí 15. 3.

M – Přímá úměrnost (závislosti a vztahy mezi čísly)

https://www.youtube.com/watch?v=237fxJ5nq04

cv. 41 – vysvětlíme si v online hodině, následně si doděláš celou stranu 41 (co nestihneme online)

Čj – Skloňování  podstatných jmen rodu mužského

https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM

https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg

PS str. 15/ cv. 1, 2 a 3,  cv. 4 – zatím NE!

 

Pokud si chce procvičovat skloňování podstatných jmen (kdykoliv během týdne), můžete také z malého PS Pravopis podstatných jmen hravě - zatím jen do str.16 - dál NE!!!!!

Aj –  Chapter  16 – It’s raining

 • Napiš si nová slovíčka, seznam se s textem v učebnici str.36/1

Tv

 

Úterý 16. 3.

Aj –  Chapter16 – weather

PS str. 40:

VYFOTÍŠ a ZAŠLEŠ  přes Teams ( do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!)

M – Přímá úměrnost (závislosti a vztahy mezi čísly)

Str.42/ cv. 7 a 8

Čj Skloňování podst. jmen rodu mužského – vzor pán

PS str. 16/ cv. 1, 2 a 3, ostatní zatím NE!

Čtení – Pověsti

 Teams – Soubory – složka Pověsti

 

Vl –

Dopište si poznámky do sešitu před Naše nejstarší.....

Sámův kmenový svaz

7.st. n.l. - Avaři  - kočovný kmen, který napadl Slovany

Sámo - kupec z Francké říše, který sjednotil Slovany, stává se vládcem slovanských kmenů

         - pod Sámovým vedením Slované odrazili útok Avarů a vojsk krále Dagoberta I.

- po Sámově smrti se jeho svaz rozpadá

 

Naše nejstarší minulost v pověstech

V ONLINE HODINĚ – KONTROLA poznámek a PS ((Pravěk – Keltové – Slované – Sámo) + PS z Vl (str. 4 – 6). Kdo neukáže na kameru, zašle na Teams.

Praotec Čech:

https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE

Zápis do sešitu:

Naše nejstarší minulost v pověstech

Období asi 150  let po Sámově říši:

 • nedochované žádné písemné zprávy
 • vymýšlení příběhů o činech našich předků
 • vznik historických pověstí

Pověst = vymyšlený příběh, který může mít pravdivé jádro (část pravdivá, část vymyšlená)

Nejznámější české pověsti:………………………………. – vypiš si z učebnice (str.11), některé pověsti jste již četli v čítance, další máte vloženy v souborech

V Teams 4. C – Soubory je nová složka Pověsti, do ní je vloženo několik českých pověstí, pročti si některé (výběr je na Tobě)

 

Středa 17. 3.

M – Přímá úměrnost

-dokonči stranu 42 – cv.10/42 – do sešitu, ostatní do učebnice

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor hrad

PS str. 17/ cv. 1, 2 a 3

Čtení – Pověsti

Pověsti si můžeš číst (komiksy – Soubory-Pověsti), můžeš si pustit i videa:

O Čechovi:

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A

O Přemyslovi:

https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc

O Libuši:

https://www.youtube.com/watch?v=CoLoiXx0U4Y

O Horymírovi:

https://www.youtube.com/watch?v=CoLoiXx0U4Y

O Svatoplukovi:

https://www.youtube.com/watch?v=kOOsfG4Pwqo&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=7

O Křesomyslovi:

https://www.youtube.com/watch?v=eCsTBZnZxoY&t=1s

Přv – Ekosystém pole – Živočichové našich polí

Kvíz – ekosystém pole – polní rostliny

Zápis do sešitu:

Živočichové našich polí

 1. Tažní a stálí ptáci
 • Tažní – odlétají na podzim do teplejších jižních krajů -  v zimě by se u nás neuživili – hmyzožraví nebo živící se obojživelníky
 • ………………………. – napiš 3 – 4 tyto ptáky
 • Stálí -  přezimují u nás, během zimy se uživí – živící se semeny
 • ……………………………. – napiš 3 – 4 tyto ptáky

Z učebnice str. 40 – 41 si vypiš silně vyznačené ptáky a o každém si napiš alespoň to, co je zvýrazněno

 

 1. Savci

Z učebnice str. 41 – 42 si vypiš silně vyznačené savce a o každém si napiš alespoň to, co je zvýrazněno

 

Krátká videa o poli:

https://www.youtube.com/watch?v=I2wKHHP2ksI

https://www.youtube.com/watch?v=EREvzUBJ9-M

V ONLINE HODINĚ – KONTROLA poznámek z Přv – Vlastnosti látek + Ekosystém pole (rostliny). Kdo neukáže na kameru, zašle na Teams.

 

Ve středu (vždy po skončení online hodiny Přv) bude zadán KVÍZ - Ekosystém pole - rostliny našich polí str. 38-39

 

Čtvrtek 18. 3.

M – Procvičování rovnic a přímé úměrnosti

 • V online hodině si procvičíme přímou úměrnost a rovnice na páteční test

Str. 55/ 29, 30 a 31 – do školního sešitu, u cv. 29 a 31 musí být zápisy, rovnice, odpověď, u cv. 30 – stačí    -   a) výpočet, odpověď    b) výpočet, odpověď   c) ………………. – všechny 3 slovní úlohy VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – hrad

PS str. 18/1, 2 a 3, ostní cvičení zatím NE!

 

Čtení – Zpracování vybrané české pověsti

Vyber si jednu z pověstí (můžeš si přečíst nebo shlédnout video). Do sešitu čtení si napiš název pověsti a stručně o ní napiš. Můžeš přidat obrázek.

 

 Sloh  - Vyprávění  - pověst (viz  čtení)

 

Vl – Opakování  v pracovním sešitě

PS str. 7 – pokud nebudeš vědět u cv. 2 správnou odpověď, přečti (podívej se) příslušnou pověst.

 

 

Aj – Can – like – present continuous -  questions and answers – revision

PS str. 40-41 – dokonči. Co nebudeš vědět, nepiš, uděláme v online hodině.

 

Pátek 19. 3.

 

KVÍZ M – rovnice  8 – 9 h !!!!!!!!!!!!!!

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor stroj

PS str. 19/1, 2 a 3, ostatní cvičení zatím NE!

Vv – Jarní tvoření – dekorace, výzdoba domu, oken, interiéru… nechám na vás, co jarního si budete chtít tvořit. Kdo chce, může vyrobit i nějakou dekoraci (obrázek) na výzdobu do školy. 

 

Zde najdete odkaz - plakát na výtvarnou soutěž (tvořte, tvořte, zapojte fantazii :-):

 

plakát soutěž zahánění duchů (2).jpg

 

M – Pravoúhlý trojúhelník

Str. 34 - 1, 2, 3 a 4

 

Výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-44/

 

UPOZORNĚNÍ na příští týden:

Připravte si čtenářské deníky, budete mi je v průběhu následujícího týdne (od 22.3.) ukazovat/posílat, bude oznámeno v dalším zadání distanční práce - 3 knihy (nebo 3 samostatné zápisy, pokud jste si obsáhlejší knihu rozložili).

 

Úkoly 4. C   22. 3. – 26. 3. 2021

 

Velmi užitečný odkaz na procvičování učiva:

 www.kdeseucit.cz 

 

UPOZORNĚNÍ – PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY!!!!

Pokud víš, že něco nestihneš, předem (ne po termínu) je třeba se omluvit. Pokud dostaneš N nebo 5, můžeš požádat o opravné zadání či test, popř. o náhradní práci. Také si s učitelem můžeš domluvit osobní konzultaci ve škole.

UPOZORNĚNÍ: Ve středu 24. 3. mi ukážete na kameru čtenářské deníky – 3 zápisy. Kdo nemá kameru, musí do 18 h zaslat na Teams!!!!!

 

Tvořte na výtvarnou soutěž:

Obrázek - Mgr. Dana Petrášová


 

Pondělí 22. 3.

M – Jednotky délky

Str. 44 – připomeň si jednotky délky a převody (cv.1 a růžový rámeček – pod cv.5)

Str.44/cv. 3, 4, 6 a 8 do učebnice

Čj – Skloňování podst. jmen rodu mužského – vzor předseda a soudce

PS str. 20/1, 2 a 3

cv.5/77 - do sešitu

Aj –  Revision – Chapter 16

 • Zopakuj si slovní zásobu – počasí, slovesa

Tv

 

Úterý 23. 3.

Aj –  Revision Hobbies

PS str. 42

M – Jednotky hmotnosti

Str. 45 – připomeň si jednotky (cv. 1), cv. 2 a) + b) – do učebnice

Str. 45/ cv. 3, 4 do sešitu VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

Čj Skloňování podst. jmen rodu mužského – procvičování

PS str. 20/ cv. 1 dole a str. 21/ cv.2

cv.8/77 - do sešitu

Čtení – Jarní psaní – str. 109

Vl – Velkomoravská říše

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

Zápis do sešitu:

Velkomoravská říše

Počátky Velkomoravské říše – během 9. století vůdčí úlohu přebírá Morava – vzniká první státní útvar – V. ř.        V.ř.= zkratka pro Velkomoravskou říši

-kníže Mojmír – 1. historicky známý vládce V. ř.

-za vlády knížete Rastislava – V. ř. mocný evropský stát

Nástup křesťanství:

Kníže Rastislav nechal pozvat do V. ř. dva vzdělané bratry kněze Konstantina a Metoděje (z území dnešního Řecka), aby šířili křesťanství lidu srozumitelným jazykem

 – K. a M. ovládali slovanský jazyk a začali ho používat při bohoslužbách (do té doby se používala jen latina)

- Konstantin sestavil první slovanské písmo = hlaholice a přeložil do slovanského jazyka hlavní části bible

-K. a M. obhajovali svoje učení v Římě, tam K. přijal jméno Cyril, Metoděj se vrátil na Moravu

Konec slovanské bohoslužby:

-kníže Svatopluk

-po Metodějově smrti jeho žáci vyhnáni ze země, bohoslužby opět latinsky, proto se u nás ustálilo latinské písmo – latinka

5. červenec – státní svátek   -  najdi si v kalendáři a dopiš, co je to za svátek

Rozvoj řemesel:

-K. a M. přivedli na Moravu pomocníky – rozvíjela se samostatná řemesla – šperkařství, řezbářství, kovářství, hrnčířství

-vznik tkanin, oděvů, obuvi

-rozvoj obchodu

Zánik V. ř.:

Poč.  10. st. n. l. (asi 906) – V. ř. neodolala nájezdům kočovných Maďarů – rozpad říše

Čechy a Morava se začínají vyvíjet samostatně

 

Středa 24. 3.

M – Jednotky objemu

Str. 47/2, 3 a 4 - do učebnice, 6 a 7 do sešitu

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – procvič.

PS str. 15, 16 a 18 – dokonči chybějící cvičení

cv.3/78 – do sešitu

Kontrola čtenářských deníků!!!

V hodině bude zadán Kvíz- skloňování p. jmen r. středního a ženského

Čtení – Kohout a liška – str.110

Úkoly str.110/1, 2 a 3 – do sešitu čtení

Přv – Opakování – ekosystém pole

-otázky z učebnice str. 43 – probereme si v online hodině

Hv - materiály jsou vloženy na březen v Teams - Soubory

 

Čtvrtek 25. 3.

M – Jednotky času

Str. 48 – zopakuj si jednotky času - cv. 1, cv. 2 – 8 do učebnice

V online hodině budeme rýsovat osu úsečky str. 38

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – procvičování

Učeb. str, 79/cv. 3 – do sešitu

PS str. 21/3 a 4 VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 

Čtení – Bajky

Shlédni Bajky od J. Lady:

https://www.youtube.com/watch?v=rcS0e0OvHew

 

 Sloh  - Vyprávění – fakta

PS str. 23

Vl – Vznik českého státu

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

Zápis do sešitu:

Vznik českého státu

Zač. 10. století – nejsilnější kmen – rod Přemyslovců – vznik českého státu:

-kníže Bořivoj + manželka Ludmila – šířili křesťanství, zakládali první kostely, knížecím sídlem se stává Pražský hrad

-Vratislav I. (syn Bořivoje a Ludmily) + manželka Drahomíra

-Václav (= syn Vratislava a Drahomíry): vychováván babičkou Ludmilou, ta ho vedla ke zbožnosti a zajistila mu vzdělání

- přečti si v učebnici str. 16 o Svatém Václavovi a zkus si zapsat, co ses o jeho životě dozvěděl……. +Kdo byl prohlášen za svatého a proč?

 

Aj – Revision – Hobbies

PS str. 43

 

Pátek 26. 3.

 

KVÍZ M – Přímá úměrnost 7:50 – 8:50!!!!!!!!

 

Od 9 h  - PŘEKVAPENÍ!

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – opakování

cv. 3 a 4/ str. 80 - do sešitu

 

Procvičuj si dle potřeby!!! Využij cvičení z webových stránek!

 

Vv – Tvoříme na výtvarnou soutěž

Kdo se zúčastní výtvarné soutěže, zašle svůj výtvor na Teams!

 

VYFOTIT a ZASLAT  - Vv (sněženka nebo "výtvor" do soutěže) přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 

Kdo se nezúčastní výtvarné soutěže, má tento úkol, který také zašle na Teams:

 

Vyberte si jedno zpracování sněženek:

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=v%C3%BDtvarka%20sn%C4%9B%C5%BEenky&rs=typed&term_meta[]=v%C3%BDtvarka%7Ctyped&term_meta[]=sn%C4%9B%C5%BEenky%7Ctyped

 

M – Osa úsečky, střed úsečky

Str. 38/ cv.3

 

Výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-39/

 

Úkoly 4. C   29. 3. – 31. 3. 2021

 

UPOZORNĚNÍ – PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY!!!!

Pokud víš, že něco nestihneš, předem (ne po termínu) je třeba se omluvit. Pokud dostaneš N nebo 5, můžeš požádat o opravné zadání či test, popř. o náhradní práci. Také si s učitelem můžeš domluvit osobní konzultaci ve škole.

 

Pondělí 29. 3.

M – Procvičování učiva – pís. násobení a dělení, rovnice

Str. 53/ cv. 3,6 – 4 příklady, 8, 9 – do učebnice

Str. 54/ cv. 12 – přepiš do sešitu a vypočítej

 

V hodině bude zadán KVÍZ na převody jednotek

Čj – Opakování podstatných jmen

Str. 81/ cv. 5 + str. 82/ cv. 9 – do sešitu  - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

Aj –  Chapter 17 – What’s the time

Zapiš si do slovníčku slovní zásobu Chapter 17 + poslechni si text str.40

Tv

Cvičení se slečnou pro slečny:  

https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw  

Inspirace pro fotbalisty:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xj2g_KLtcwQ 

 

 

Úterý 30. 3.

Aj –  British time. Easter.

KVÍZ Opakování like, can, přít. průběhový čas

M – Procvičování – pís. +, -,  slovní úlohy

Str. 55/cv. 23 – do učebnice

Str. 55/ cv. 24, 25 + Str. 56/ cv.32 – vše se zápisy do sešitu

Čj – Opakování podstatných jmen

Str. 83/2 a 4 - do sešitu

Čtení – Poslední večeře -  str. 110

Vl –

Svatý Václav:

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs&t=5s

 

Boleslav II.:

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

 

KVÍZ – Velkomoravská říše

 

Zápis do sešitu:

Slavníkovci

2. pol. 10. století – Slavníkovci (nejvýznamnější soupeři Přemyslovců) vyvražděni

Přemyslovská moc nebyla ohrožena

Boje o moc v rodě Přemyslovců a cizí útoky nepřátel způsobovaly v čes. zemích hodně bídy a utrpení

Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav – za jejich vlády nastaly klidnější časy, připojili Moravu (Poláky zabranou) k českému státu

Oldřich a Božena – jejich syn Břetislav

 Břetislav měl několik synů - nejúspěšnější byl Vratislav II. – první český král

PS str. 9 - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 

Předmět: Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 29.3. - 25.4. .2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Lidové tradice: Velikonoce – vyber si 1.velikoční tradici, zvyk a zkus vytvořit, vyrobit, namalovat, nakreslit jarně velikonoční dekoraci. (kraslice, pomlázka, beránek, koleda). Jako inspiraci můžeš použít  první jarní keře v květu. 

Projekt zpracuj do 25.4.2021. Hotový výrobek vyfoť a pošli na výše uvedený email. 

 


Středa 31. 3.
M – Procvičování slovních úloh

Str. 56 / cv.36, 37 a 39 – vše se zápisy do sešitu

Čj – Opakování podstatných jmen

Str. 84/ cv. 10 – věty do sešitu

Čtení – Velikonoce str. 113

Přv – Ekosystém louka – rostliny na loukách

Zápis do sešitu:

Ekosystém louky

 • Přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem

Rostliny na loukách:

 • převážně trávy - ………………….. vypiš si z učebnice názvy trav
 • byliny ……………………………napiš 5 lučních bylin
 • trávy a byliny jsou krmivem pro hospodářská zvířata

 

 • léčivky ………………………….napiš 5 lučních léčivek
 • jedovaté byliny ……………………vypiš si z učeb. str.47
 • trávy a byliny jsou krmivem pro hospodářská zvířata

 

Pastviny = louky, na kterých se nechává pást dobytek

Louky se sečou…….. dopiš z učeb. str.46 (3 řádky)

Nakresli si stavbu těla trávy – str. 46 dole

Opiš si poslední 2 řádky str.47 – Bez péče……….

 

Hv materiály jsou vloženy na březen v Teams – Soubory

 

1. a 2. 4. 2021 ONLINE VÝUKA NENÍ!!!!

 

Úkoly 4. C  6. 4. – 9. 4. 2021

 

POZOR – V PÁTEK NOVÉ ONLINE HODINY !!!!!

 

M 8 – 8:30  1. skupina

M 8:40 – 9:10  2. skupina

9:15 – 9:45 KONZULTACE!

 

UPOZORNĚNÍ – PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY!!!!

Pokud víš, že něco nestihneš, předem (ne po termínu) je třeba se omluvit. Pokud dostaneš N nebo 5, můžeš požádat o opravné zadání či test, popř. o náhradní práci. Také si s učitelem můžeš domluvit osobní konzultaci ve škole.

 

Tělesná výchova 4. C

 

Ahoj 4. C, my učitelé jsme si stanovili, že za měsíc duben ujedeme na kole dohromady 1700 km (je nás na to 11).

Kolik kilometrů zvládnete ujet na kole jako celá třída za měsíc duben? Kilometry, které ujedete sečtu na konci dubna a bude vyhlášení výsledků.

Porazíte nás? Nebo dokonce vyhrajete jako třída?

Vaše ujeté kilometry vkládejte do nového kanálu - 4.C -Tv pomocí fotografie z aplikace v mobilu nebo hodinek (wink)

Tipy na aplikace: Runtastic, Sports Tracker

 

 

Úterý 6. 4.

Aj –  What’s the time

PS str. 44

M – Opakování rovnic

Str. 62/cv. 7 – přepiš rovnice do sešitu a vypočítej neznámé, musí být celý postup -  VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

Čj – Procvičování skloňování podst. jmen

Pravopis p. jmen hravě PS – str.20

Čtení – Chřipka str.114

Vl – Život za vlády prvních Přemyslovců

 

Zápis do sešitu:

Život za vlády prvních Přemyslovců

Život prostých lidí

 • Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami, ale zejména všudypřítomným násilím
 • Drsný život
 • Země v této době byla porostlá neprostupnými lesy, lidé žili hlavně v nížinách kolem řek
 • Prostí lidé bydleli v dřevěných chatrčích, bohatí v kamenných domech, panovníci a velmoži v hradech
 • Vznik prvních osad, obchod, řemesla

 

Sídla vzdělanosti

 • Nositeli vzdělanosti byli představitelé církve – kněží, mniši
 • Církev provozovala školy při kostelech a klášterech
 • Písařské dílny – ruční psaní knih s náboženským obsahem

 

Románský sloh

= styl staveb, který se k nám dostal z Říma

-tlusté kamenné zdi bez omítky, malá okna s půlkruhovým obloukem nebo dva spojené oblouky

-rotundy, později baziliky

Nakresli si z učebnice Rotundu sv. Jiří a románské sdružené okno (str. 19)

 

Kosmas – první český kronikář, autor Kroniky české (psána latinsky) – zachycuje děje od pověsti příchodu praotce Čecha až do r. 1125

Kosmas:

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU

 

 

 

Středa 7. 4.

M – Procvičování přímé úměrnosti, porovnávání čísel

Str. 55/cv. 26 + Str. 54/ cv. 15 a 19

Čj – Procvičování skloňování podst. jmen

Pravopis p. jmen hravě PS – str.22 - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

Čtení – Chřipka

Str.116/cv. 2 a 3 – do sešitu

Přv –  Ekosystém louka

Živočichové na loukách

 • louka je domovem pro řadu bezobratlých živočichů
 • saranče, kobylky, motýli, včely, čmeláci a brouci = nejpočetnější skupina bezobratlých živočichů, nazýváme ji HMYZ

Bezobratlí živočichové

Ze str. 48 si vypiš hlavní představitele bezobratlých živočichů (silně zvýrazněno, tiskacími písmeny) a ke každému živočichovi si napiš to nejdůležitější (je to vždy v textu silně zvýrazněno).

Včela medonosná:

https://www.youtube.com/watch?v=nDVMLxi43HA

Čmelák zemní:

https://www.youtube.com/watch?v=HtosFDu2daA

Kobylka luční:

https://www.youtube.com/watch?v=rGZBFh4tR40

Saranče všežravé:

https://www.youtube.com/watch?v=k509VRX4y_U

 

Čtvrtek 8. 4.

M – Opakování geometrie

cv. 14, 17 a 18/ str. 54 

Čj –  Procvičování skloňování podst. jmen

Pravopis p. jmen hravě PS – str. 24

Čtení – Koště a buben str. 117

 • Úkoly str. 117/1, 2 a 3 -do sešitu VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 Sloh  - vyprávění

Str. 85 – přečti si žlutý rámeček, cv. 2 a 3/ str. 85 – do sešitu

Vl – Opakuj si Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – příští týden bude test

PS str. 10

Aj – Revision – Chapter 17

PS str. 45

KVÍZ Opakování Hobbies – lekce 13. – 16.

    

 

Pátek 9. 4.

 

POZOR – NOVÉ ONLINE HODINY !!!!!

 

M 8 – 8:30 1. skupina

M 8:40 – 9:10 2. skupina

9:15 – 9:45 KONZULTACE!

 

Čj – Procvičování skloňování podst. jmen

Pravopis p. jmen hravě PS – str. 26

M – Konstrukce čtverce a obdélníku

- v online hodině si společně projdeme, jak narýsovat obdélník a čtverec -  str. 43 - samostatně si dokončíš do sešitu G  cv. 3 a 4/43 (nezapomeň na náčtky)

Vv – Tulipán

https://cz.pinterest.com/pin/103723597656679547/

 

Úkoly 4. C   12. 4. – 16. 4. 2021

 

UPOZORNĚNÍ – PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY!!!!

Pokud víš, že něco nestihneš, předem (ne po termínu) je třeba se omluvit. Pokud dostaneš N nebo 5, můžeš požádat o opravné zadání či test, popř. o náhradní práci. Také si s učitelem můžeš domluvit osobní konzultaci ve škole.

 

 

Mluvnické kategorie sloves - výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ 

 

Pondělí 12. 4.

M – Milion – opakování zápisu

Str. 3 a 4

 • Budeme společně probírat v online hodině, co nestihneme, doděláte samostatně, řekneme si během hodiny

Do sešitu si přepiš tabulku ze str. 3 (třídy mil., tisíce, jedn.)

https://knihovna.alter.cz/e-publikace/tzvvks2u8m/html5/index.html?pn=5

 

Čj – Slovesa – tvar určitý a neurčitý

PS str. 24

Z malého PS Pravopis p. jmen hravě si během týdne průběžně procvičuj do str. 25 – NEDĚLEJ str. 17 a 18!!!!!

 

KVÍZ z Čj – skloňování podstatných jmen!!!!!!

 

Aj –  Chapter  18 – Daily routine

 • Napiš si nová slovíčka, poslechni si text str. 42

Tv - jezdi na kole, soutěžíme!!!! Najeté kilometry zasílej na Teams - kanál Tv!

 

Úterý 13. 4.

Aj –  Chapter 18 – Do you…?

Opiš si do sešitu str. 43 – horní rámečky

PS str.46

 

M – Porovnávání čísel do 1 000 000, třídy jednotek, tisíců, milionů

Str. 5/cv. 13 a 14 – do učebnice (kdo ji nemá, přepíše do sešitu)

Cv. 15, 16, 17/str. 5 – VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 Dle potřeby si procvič písemné dělení

 – stále platí webový odkaz z pondělí, kde si rozkliknete učebnici a listujete v ní

 

Čj Jednoduché a složené slovesné tvary

PS str. 25/1 a 2 - nahoře

 

Tvary jednoduché-složené/určité, neurčité - výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw 

 

Čtení – Naše pštrosí Velikonoce – str.118

 

Vl – Vznik českého království

 

Zápis do sešitu: Vznik českého království

Rozvoj českého státu ve 13. století

 • období rozkvětu
 • první města
 • budování hradů a kostelů
 • obchod, trhy, řemesla
 • Přemysl Otakar I. (vládl konec 12. a začátek 13.st.): v r. 1212 získal Zlatou bulu sicilskou - …………………………..napiš si z učebnice str.21, co to bylo

Václav I. –( syn Přemysla Otakara I.)- ……………………….vypiš si co se děje za jeho vlády

Anežka Česká (dcera …………dopiš čí?) – starala se o chudé a nemocné, založila Anežský klášter se špitálem

 

KVÍZ z Vl – učeb. str.16 -18

 

Středa 14. 4.

M –Rozvinutý zápis čísel  - obor do 1 000 000

cv. 1,2 a 3/str.7

-dle potřeby si procvič i písemné násobení dvojcif. činitelem

 

Čj – Zvratná slovesa

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE 

 

PS str. 25 – dokonči celou stranu

 

Čtení – Úkoly k článku Naše pštrosí….. písemně 1, 2 a 3/str. 120 – do sešitu Čt

 

Přv – Ekosystém louky – plazi, ptáci, savci

 • Nadepiš si do sešitu jednotlivé skupiny – PLAZI     PTÁCI ………………. a k nim si vypiš zástupce zvířat, hledej i na internetu, zapiš k nim několik zajímavostí, můžeš i obrázky

Čtvrtek 15. 4.

M – Početní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000

cv.7 – 10/ str. 8

Čj – Časování – úvod

PS Pravopis podstatných jmen hravě – str.25 (cv.5 nedělej) - VYFOTIT a ZASLAT přes Teams do 18 h!!!!, prosím DODRŽUJTE STANOVENÝ ČAS, pozdější zaslání jen opravdu ve výjimečných případech. MUSÍŠ SE PŘEDEM OMLUVIT, PROČ POŠLEŠ POZDĚJI!!!!

 

 

Čtení – Pro zasmání str. 120

 

 Sloh  - Vyprávění - třídění odpadu

Str. 85/ 4 – promysli si ústně, jak třídíme odpad

Vl – Vláda přemyslovských králů

Zápis do sešitu:

Přemysl Otakar II. – král…………………….doplň z učebnice str.22

 • Schopný a cílevědomý panovník, statečný válečník
 • Opiš si 2. odstavec Železným……………………..
 • Nejmocnější evropský král
 • Za jeho vlády se území českého státu zdvojnásobilo
 • Umírá v bitvě na Moravském poli v boji proti Rudolfu Habsburskému

Václav II. - ……………………..dopiš dle učebnice

-syn Přemysla Otakara II.

-zlé časy, bezvládí, násilí, nejistota

-teprve v 7 letech se měl ujmout vlády, jeho bratranec a poručník Ota Braniborský ho uvrhl…………. , tak zůstal……………….Přečti a z učebnice dopiš

- v dospělosti Václav II. – schopný politik a diplomat, podporoval rozvoj měst, obchodu, řemesel, za jeho vlády České království vzkvétalo

-zavedl silnou a kvalitní měnu v celé Evropě - ………………., vyráběné ze stříbra – dopiš

 

Václav III. – poslední Přemyslovec, vládl českému, polskému a uherskému království

Zavražděn 1306 v Olomouci

Skončila se tak 400 letá vláda Přemyslovců. Václav III. neměl potomka – Přemyslovci vymřeli po meči

 

Aj – Present tense

PS str. 47

 

Pátek 16. 4.

 

M – Konstrukce útvarů souměrných podle osy, čtverec, obdélník

Projdeme si v online hodině – obdélník, čtverech str.6 – co nestihneme, doděláte si (řekneme si v online hodině)

 

Čj – Procvičování slovesných tvarů

Dokonči procvičování v malém PS Pravopis p. jmen hravě do str. 25 – NEDĚLEJ str. 17 a 18!!!!!

 

Vv – vytvoř jakoukoliv dekoraci (výkres), kterou přineseš do školy na výzdobu třídy…..můžeš donést i „živou“ kytičku

 • do školy přineste všechny výkresy, které jste během distanční výuky vytvořili!!!!

Úkoly 4. C   19. 4. – 23. 4. 2021

 

Následující učební látka probíraná daný týden je jen tematická. Bude-li někdo z žáků v daný den chybět, dopíši konkrétní práci dodatečně (během daného dne). Chybějící žák/žáci si dle zadání doma dodělají.

 

Pondělí 19. 4.

M – Milion – procvičování

Čj – Procvičování podstatných jmen a slovesných tvarů

Mluvnické kategorie sloves – výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ

Slovesa – čas-výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=Oql9InmiPFY

Aj –  Chapter  18 – revision

Tv

 

Úterý 20. 4.

Aj –  Chapter 19 – Days of the week

M – Početní výkony s přirozenými čísly – do 1 000 000

uč. str.9/cv. 19, procvičujeme písemné násobení, dělení

Čj Procvičování podstatných jmen a slovesných tvarů

PS str.26/1,2

Čtení – Aprílový výlet

Vl – Opakování Přemyslovců

PS str. 13 - 15

 

Středa 21. 4.

M –Procvičování – rovnice, zaokrouhlování: str.9/cv.14

Čj – Slovesa – čas přítomný -PS str.26 - dokonči, uč. str. 89/3 + 3a) - do sešitu

Čtení – Sousedovi uletěly včely - str. 122 - úkol 2 + 3 písemně do sešitu

Přv – Ekosystém park

-zápis do sešitu je uložen v Teams - přepiš si!

 

Čtvrtek 22. 4.

 

M – Početní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000, sl. úlohy

 

Čj – Slovesa – čas přítomný

Str.89/4 – přepsat do sešitu +úkol 4b)

Str. 90/5 -přepsat + 5a), b)

Přítomný čas – výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=zzy4DYRIBfM

 

Čtení – Jaro ví, kudy

Str. 123/úkoly 1 – 3 do sešitu Čt

 

 Sloh  - Pozvánka

Str. 98/cv.2 – přečti si, pozvánku vytvoř a napiš do slohového sešitu

 

Vl – Český stát za vlády Lucemburků

- poznámky budou vloženy do Teams

 

Aj – Revision - Present tense

-napiš si slovíčka 18. lekce, PS – vypracuj obě stránky k Chapter 18

 

 

Pátek 23. 4.

M – Výpočet obvodu čtverce a obdélníku

Výukové video:

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

 

M2 – str. 51 – pozorně si vše pročti, zapiš růžové rámečky a všechny 3 vzorečky, jak se obvod vypočítá

Do sešitu – cv.2 a 4/str.51

 

M2 – str. 52 – pozorně si přečti, zapiš růžové rámečky a všechny vzorečky, jak se obvod vypočítá

Do sešitu – cv. 1 – 4/str.52

 

Čj – Procvičování skloňování, slovesa

Str. 90/ cv. 6 – 8 vše do školního sešitu

 

Vv – Strom

Vyber si jedno zpracování stromu:

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=v%C3%BDtvarka%20strom&rs=typed&term_meta[]=v%C3%BDtvarka%7Ctyped&term_meta[]=strom%7Ctyped

 

Úkoly 4. C   26. 4. – 30. 4. 2021

 

Následující učební látka probíraná daný týden je zatím jen tematická.

 

Pondělí 26. 4.

M – Milion – procvičování početních výkonů

Čj – Čas budoucí

Čas budoucí – výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=iHbUXJLWul8

 

Aj –  Chapter  19 – revision

Tv

 

Úterý 27. 4.

Aj –  Chapter 19 – workbook

M – Slovní úlohy

Čj – Čas budoucí

Čtení – Jan Lucemburský a Karel IV.

Vl – Český stát za vlády Lucemburků - dokončení

 

Středa 28. 4.

M –Procvičování – rovnice, zaokrouhlování

Čj – Slovesa, podstatná jména

Čtení – Úkoly k - Jan Lucemburský a Karel IV.

Přv – Ekosystém park

 

Čtvrtek 29. 4.

M – Slovní úlohy + sestavování rovnic

Čj – Procvičování – čas přítomný, budoucí

Sloh - Blahopřání

Čtení – Na jednom hradě

 Vl – Opakování - Lucemburkové

Aj – Revision 18+19

 

Pátek 30. 4.

M – Opakování geometrie

Čj – Procvičování podstatných jmen a sloves

Vv – Život a strom

 


 [PD1]ěn

 

 

 
 

 


 
 •