Základní škola a Gymnázium Vodňany


Jídelníčky
ŠJ Alešova
 
ŠJ Bavorovská
 
ŠJ Výstavní
 


PlatbyMgr. Dana Petrášová


 

TYTO STRÁNKY SAMOSTUDIA JSOU OD 25.5.2020 SPOLEČNÉ PRO TŘÍDY 5.C, 5.D a 5.E

 

Sjeďte prosím dolů až k příslušnému období

 

 

 

Užitečné odkazy:

 

anglictina-procvič..pdf

 

www.jazykolog.cz

 

www.skolakov.eu

www.vcelka.cz

www.fraus.cz  - Flexibooks - čtení knih zdarma

www.umimeto.org

http://ucebnice.online/

www.sotkoviny.cz

www.poznejmisto.cz

www.skolasnadhledem.cz

www.umimematiku.cz

www.umimecestinu.cz

www.umimeanglicky.cz

rysava.websnadno.cz

www.vseved.upol.cz

www.matyskovamatematika.cz - výuková videa

www.ulohyzmatematiky.cz 

www.redmonster.cz

www.chmelkova.cz

 

Na těchto stránkách (viz výše) děti najdou různá procvičovací cvičení, popř. jiné aktivity na odlehčení, pro zábavu. Myslím, že si každý vybere...:-) 

 

Zatím do konce tohoto týdne (tj. 29.3.) nebudu zadávat nové úkoly, nechám vám čas na dodělání všech restů a jen dětem "naťuknu" nějaké náměty k další práci a k aktivitám:

 

 • prosím zkuste si průběžně "vyšperkovat" vaše sešity (zejména mám na mysli prvouku) - tzn. pěkně si vše podtrhávejte, barevně označujte, kreslete obrázky, můžete přidat i nějaké zajímavosti k danému tématu, pokud najdete na netu...kreativitě se meze nekladou :-)

 

 • čtenářský deník - také se zkuste trochu rozepsat, můžete si vybrat jen nějakou část (kapitolu) a o té podrobněji, čtěte, čtěte, čtěte.... kreslete, pište, co nejkrasopisněji, dejte si s tím trošku více práce, ať jste sami s vaší prací spokojeni

 

 • vyhlašuji (nepovinný) třídní projekt "Jarní výzdoba třídy" - máte-li chuť, malujte, kreslete, vyrábějte, tvořte dle vlastní fantazie, popř. se inspirujte na www.krokotak.com nebo www.pinterest.com  Navrhuji témata: jaro-květiny, hmyz, slavné osobnosti, ilustrace ke knihám, které čtu, moje rodina, lék na nudu... samozřejmě nabízejte nápady i vy, děti.
  Až se vrátíme do školy, budu se těšit na vaše výtvory, vyzdobíme si jimi třídu...

 

 • program UčíTelka vůbec nevidím jako zbytečný, cca od 11 h běží část pro páťáky, rozhodně není na škodu

 

 • dokumentární cyklus pro děti Válka a já" pokračuje na Déčku opět v pondělí v 15:40 a v úterý ve 13 h

 

 

 

 

 

 

Důležitý odkaz!

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

 

Do 10.4.2020:

Čj

Číslovky:

-          Naučit se skloňování číslovek dva, dvě, oba, obě, tři, čtyři, pět až 99 (z učebnice)

Str. 128 rámeček nahoře + 2 žluté + s vykřičníkem Pokud píšeme…. – přepsat do chytrého sešitu – cv. 4 a 5b písemně

Str.129 – cvičení 1-3 do sešitu

-          Najděte si např.  na www.skolasnadhledem.cz nebo www.redmonster.cz/kurzy - tam je Čj pro 5.tř.

-          Popř. je vždy možno zadat do vyhledávače daný jev např. číslovky druhy, cvičení on line, skloňování….a vyběhnou vám různá cvičení

Str. 129 -Shrnutí projít si + zapsat do chytrého… Pamatujte….(poslední 4 řádky rámečku)

Str. 130 – ať si děti sami zapíší řešení a následně na str. 183 zkontrolují

PS – 58-59, pokud budete mít trochu času, můžete dětem dát i nějaký diktát

PS str. 60 SAMOSTATNÁ PRÁCE – prosím děti opravdu o samostatnou práci, půjde-li to, ofotit a poslat na mail dana.petrasova@zsgvodnany.cz  - prosím vyplnit čitelně a přitlačit na pero, aby bylo silnější a následně ČITELNÉ

 

Slovesa:

 str. 133 – článek Mořští inteligenti:

a) přečtěte si pozorně, do sešitu napište nadpis + 5 zajímavostí o delfínech, můžete obrázek,

b) 2. odstavec opište a určete slovní druhttp://HUDEBNÍ VÝCHOVA: Detektiv Anderson - Detektiv Anderson je takový brouček, který poskakuje z vajíčka na vajíčko (jsou tam tři barvy, je dobré když se zúčastní 3 hráči, ale není nutné). Pokud jste tedy tři hráči, každý si vybere barvu vajíčka a snažíte se vždy, když detektiv skočí na vaši barvu, tlesknout. Někdo může tlesknout, ťuknout, jiný plesknout o stehna nebo použijte dřívka, tamburínu, cokoliv, je to jen na vás. Pokud budete jen např. ve dvou, jeden z vás zvládne možná vyťukávat dvě barvy, nebo ji vynecháte.... https://www.youtube.com/watch?v=y37jIRSR9bA​ (následně můžete vybírat z dalších odkazů po pravé straně, nejjednodušší je Level 1, jsou i složitější...)hy (číslicí)

c) př. Jm. měkká vypište a určete kategorie

Str. 134-135: opsat žluté rámečky do chytrého…

+ písemně 4c,d/134    5b,c,d/135    6a,b,c/135

 

 

Co se týká čtení, čtěte cokoliv, co vás baví zaujme….vypravujte rodičům, o čem jste četli

Do čtenářského deníku můžete napsat i více přečtených knih, napište k nim např. i vaše vlastní pocity, názory, cokoliv, co vás při čtení napadalo, jak jste se cítili, vlastní ilustrace (prosím nezatěžujte rodiče s kresbami, nejste-li malíři, stačí jen pěkná úprava)…..pokud si troufnete, nenařizuji, jen dávám náměty na netradiční zpracování

Pokud byste si chtěli číst z čítanek, nechám je v kanceláři školy a budete-li mít zájem a chuť, vyzvedněte si je. Nechám v kanceláři i PS z Prvouky (kdo je nemá doma)

 

Úřední hodiny pro veřejnost na jednotlivých budovách jsou – každé pondělí / středu od 9:00 – 14:00 (PRO VEŘEJNOST)

 

Sloh pište do Čj-Š: str. 131 – přečtěte si celou stránku a zkuste stručně odpovědět na modré otázky, pište sami vlastními slovy, vynechte vždy řádku po každé jednotlivé odpovědi, můžete přikreslit obrázek (na téma knihy, knihovna, četba….).

 

M

-          Dokončit 2. díl, úkoly 3 oříšky- není povinné

-          Vraťte se ještě na str. 46-47 a projděte si o krychli a kvádru

-          http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-49/

-          Str. 54 nedělat!– výpočet povrchu kvádru necháme až na společný výklad a počítání

-          Str. 55, 56 – co lze, dělat do učebnice, ostatní do sešitu

-          Str.57, 58, 59 (NE cv.10) – SAMOSTATNÁ PRÁCE – ofotit, poslat na mail, pokud lze…, opět připomínám ČITELNĚ a PŘITLAČIT na pero

 

 

Prvouka

www.rysavawebsnadno.cz -vlevo Různé pro učitele a žáky – Zápisy 5. ročník -najdete tam spoustu zajímavostí, procvičení….

www.youtube.cz – dějiny udatného národa českého (k dějepisu)

                    Byl jednou jeden život/člověk

Přírodověda:

Oběhová soustava – str.57

Zápisky do sešitu:

 Oběhová soustava

- umožňuje proudění krve v těle

stavba: 

1. SRDCE = sval (smršťuje se a uvolňuje)- pohání krev v těle

2. CÉVY = TEPNY A ŽÍLY -> rozvádějí krev po těle a navracejí zpět do srdce

    VLÁSEČNICE = nejmenší cévy

3. KREV – rozvádí kyslík, živiny do těla a odvádí oxid uhličitý a škodlivé látky

     Obsahuje: červené krvinky – rozvádí kyslík

                         bílé krvinky – zneškodňují škodlivé látky

                         krevní destičky – umožňují srážení krve

                         krevní plazmu – voda s rozpuštěnými živinami

Krevní skupiny: A, B, AB, 0

 -obrázek s popisem

 

Vlastivěda:

-          Pracujte si na projektech (evropské státy), zkoušejte najít co nejvíce informací o dané zemi, můžete připojit např. recept na národní jídlo, nakreslit kroj, typické suvenýry, významné osobnosti, zajímavá místa či jakákoliv nej…zkrátka Pátrejte!, Zapisujte! Kreslete!.....

-          Pokud vám na projekt nestačí 1 čtvrtka, přidejte si další či jen další list A4

 

Dějepis:

Národ sobě str.32-33

Zápisky do sešitu:

Národ sobě

Uvolnění života

-císař František Josef I. Uvolnil poměry v Rakousku:

 – vydávání českých novin a knih

 - vznik čtenářských, pěveckých a divadelních spolků

- založena tělovýchovná organizace Sokol   

 

Vznik Rakouska – Uherska:

1867 – Maďaři si vymohli tzv. vyrovnání – rozdělení rakouské monarchie na Rakousko (včetně českých zemí) a na Uhersko – označení Rakousko-Uhersko

T.G. Masaryk:

Působil na české univerzitě v Praze, univerzita rozdělena na českou a německou část

Postavil se do čela boje za samostatný český národní stát

 

-Rozmach školství a kultury

-Povinná školní docházka rozšířena z 6 na 8 let

-Vznik obecných (základních) škol, odborných škol, gymnázií a reálky

Koncem 19. století byli téměř všichni obyvatelé v českých zemí gramotní  

 

Rozvoj kultury a umění:

-nová generace spisovatelů a básníků (B. Němcová, J. Neruda, J.V. Sládek, A. Jirásek…, architektů, hudebních skladatelů, malířů…..

-lidové knihovny

-výstavba měst

Národní divadlo:

Dopište si ze str. 33 – stručně, jak vzniklo, kdo ho vyzdobil, skladatele, další umělce….

 

str.33 - zodpovězte si ústně na otázky 1-7, popovídejte si o tom s rodiči (třeba se společně obohatíte o zajímavé informace :-)

 

Můžete doplnit obrázek nebo i jiné zajímavosti o této době

Podívejte se na stránky www.rysavawebsnadno.cz -najděte si příslušnou látku (přírodověda i dějepis), projděte si….+ vyhledejte příslušné díly Dějiny udatného…..

                                                           -

PS – do str.14 (řešení některých úkolů – poslední strana PS)

Kdo nemá u sebe PS, může si vyzvednout ve škole – v kanceláři!

Úřední hodiny pro veřejnost na jednotlivých budovách jsou – každé pondělí / středu od 9:00 – 14:00 (PRO VEŘEJNOST)

 

 

Aj

-          Kdo nemá u sebe sešit (skupina p.uč. Bečkové), píše na papír, popř. si může založit nový slabý sešit

-          Nezapomeňte, že máte možnost si procvičovat od Oxfordu – návod naleznete u poslechového CD

-          https://www.youtube.com/watch?v=4c_naMb-pVw – vysvětlen present tense (přít.čas prostý)

-          https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk

-          https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU

Project: My dream day (Můj vysněný den):

Zkuste na zvláštní papír A4 popsat s obrázky svůj den (použijte přít. Čas prostý)-např. I get up at 10 o’clock. I have breakfast…..můžete napsat, co si dáte I like…. I do not (don’t go to school)….. – SAMOSTATNÁ PRÁCE – stačí poslat po Velikonocích

Učebnice str. 52-53:

Nakreslit si do sešitu obrázek pokoje, popsat angl.. slovíčky

cv. 3a) – překreslit předložky

cv. 3b) písemně popsat, kde je Robby -dle vzoru

cv.4a) Vzor:

2)      Napsat si otázku Where is the chair? (Kde je židle)+ odpověď: The chair is…….dle obrázku1a/52

PS str.42-43 – co zvládnete

Psát si slovíčka str.83 5Places-A My room, postupně si budete připisovat další z této lekce…

 

Ještě přiložím procvičovací listy ve zvláštní složce – pro „nadšené“ zájemce (je úplně na začátku stránky) 

Opakujte, kdo nemá zažité) sloveso to be - I am, you are....., zájmena, slovní zásobu, zkrátka využijte čas pro sebevzdělávání. Uvidíte, že se vám bude dařit a budete mít radost z každého, byť sebemenšího úspěchu a pokroku!

Tak hodně zdaru, moji milí páťáci! :-) :-)

 

www.jazykolog.cz

 

www.duolingo.com

 

(Nejen) z angličtiny si můžete opakovat cokoliv již probraného - letos i v předešlých ročnících. Procházejte si postupně jednotlivé odkazy, je tam opravdu hodně cvičení, jen se do toho nebojte "zakousnout".

 

Ještě jednou přeji hodně optimismu a dobré nálady! Těším se na vaše maily, obraťe se na mě, kdykoliv budete chtít či potřebovat!

 

Řešení M

2 (1).jpg   2 (2).jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.

 

Aj Scan Aj1.pdf  Scan Aj2.pdf  ScanAj3.pdf

 

 

Důležitý odkaz - PŘIJÍMAČKY:

 

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

 

Řešení/výsledky M - od str. 73

Scan M1.pdf  Scan M2.pdf  Scan M3.pdf

 

 

 

Domácí práce na období od 14. – 26. dubna 2020

 

 

!!!Úžasné stránky – vyber předmět, ročník….. a už jedeš!!!!!:-) opravdu SUPER!!!!!:

 

https://zsdobravoda.webnode.cz/

 

Odkazy na zajímavé výukové (i nevýukové) pořady Čt:

www.ceskatelevize.cz/vyber

 

https://edu.ceskatelevize.cz

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

 

 

 

Bylo by skvělé, kdybyste si, děti, zavedly nějaký zvláštní sešit (nebo jen listy) pro zapisování učiva, které dělalo problémy. Oddělit si zvlášť Čj, M, Aj, popř. další učivo....

 

A jestli  alespoň občas "zavítáte" na nějaké z webových doporučovaných stran, můžete si také zaznamenávat, co kde jste splnily, co zajímavého tam našly, co nového jste se dozvěděly, popř. doporučit kamarádům.  I já budu zvědavá, které stránky se vám zalíbily, můžete mi o nich napsat, budu moc ráda, děkuji předem.

 

Zapisujte si svoje úspěchy, pokud jsou cvičení s klíčem a vyhodnocena. Sami pak uvidíte, co vám jde, kde přidat, jaké děláte pokroky.

 

 

 

Připomínám: Máte-li chuť, pokračujte v jarním výtvarném tvoření, kterým si vyzdobíme, až se vrátíme do školy) třídu.

 

Kdo by se chtěl pustit do nějakého literárního tvoření, můžete zkusit napsat krátký příběh, básničku nebo zajímavý komiks. Vše si zakládejte, přinesete do školy! (ale je možno i zaslat na mail, ráda si počtu)

 

 

VYHLAŠUJI nový třídní projekt: „Potěš svého spolužáka“. Myslím, že je třeba dělat ostatním radost, proto zkuste vymyslet „něco“, čím byste po příchodu do školy udělali spolužákům radost – může to být obrázek, nějaký veselý, pochvalný…. vzkaz (jen tak položený na lavici či vhozený do tašky), zajímavý vlastnoručně vyrobený dáreček, maličkost, která rozzáří druhému oči, kytička, něco dobrého na zub…..zkrátka COKOLIV, CO ZAHŘEJE TĚLO i DUŠI!!!

 

MATEMATIKA – začínáme 3. díl!

 

Str.3 – 12 (včetně)

 

-opět platí, co lze do učebnice, vypracuje se do ní, ostatní do sešitu. Pokud vám něco nepůjde, nedělejte, jen si označte cvičení, která vám nešla.

Str. 6 SAMOSTATNÁ PRÁCE (prosím opravdu samostatně) – zaslat!

 

Odkaz na aritmetický průměr:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-35/

 

Odkaz na geometrii – úhly:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-8/

I když nejsou výuková videa přímo k našim učebnicím, je tam látka pěkně vysvětlena.

 

www.speedmath.eu SOUTĚŽ v MATEMATICE

 

Nikdy nezaškodí si udělat nějaká cvičení na procvičování písemného, pamětného počítání…

 

ČESKÝ JAZYK

 

Pokračujeme Slovesa…… str. 136 – 141, PS str. 61 – 62

Učebnice:

Žluté rámečky – přepsat do chytrého sešitu

cv.1a,b,c/136 – nemusíte psát celé věty, stačí např. já pomáhám…, pište osobu, ke které se sloveso vztahuje

dále písemně do sešitu- cv.3/137, cv. 2/137 – řekněte rodičům ústně.

SAMOSTATNÁ PRÁCE – str. 137/4a,b,c,d,e – prosím co nejkrasopisněji, děkuji! - zaslat

 

Str.138/cv.1 – přeložte stránku na polovinu, nadepište si jednoduché tvary bud.č. a složené tvary bud.č. – vypište ze cvičení, potom z prvních sedmi vět vypište slovesné tvary a určete osobu, číslo, čas

 

Str.139 – cv.2 – písemně, cv. 3 – ústně s rodiči,

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE – Str. 139/cv. 4-stačí napsat: bránit se -….tam bude tvar dle zadání

                                             Str. 139/cv.5a,b  - zaslat!

 

Str. 140 – cv.1 -ústně

Str. 141 – písemně cv.2a,b,c   projít si tabulku  a ze cv.3 si vyberte 2 slovesa (jedno  se zvratným SI, jedno se zvratným SE) a vyčasujte v minulém čase

cv. 4 -už nedělat!

 

Jinak si můžete procvičovat cvičení na  vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, koncovky podstatných jmen, přídavných jmen, shodu podmětu s přísudkem! Cvičeních je opravdu na stránkách nepřeberné množství.

 

 

ANGLIČINA

 

 • Dopisujte si a učte se slovíčka 5. lekce

 

 • Str. 53 – překreslete si jednoduchý podobný obrázek (cv.5),  a místo čísel umístěte nějakou věc či zvíře, napište věty, kde se co nachází:

Např. A red flower is on the table….SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat!

Str. 54 – obázek s anglickými popisky pokojů, přečíst článek

Do sešitu: zelený rámeček Grammer

 

There is/are – vazba se používá při popisu, kde se něco nachází. There is použijeme tehdy, pokud mluvíme o jedné věci: There is a chair in the kitchen.

Pokud se mluví o více věcech, použijeme There are: There are a chair, a table….iIn the kitchen. (místo, kde se jedna či více věcí, osob, zvířat….nachází je až na konci věty)

 

Video there is /are:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluoideo

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo

Zkuste cv.5/54 do sešitu – pokud nevíte jak, nedělejte!, ale myslím, že to dáte!

 

PS: str. 44 -45

 

Cvičení na procvičení prostého přítomného času (present simple):

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1- uroven/1707

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/157

 

 

Ještě připomínám: V pracovním sešitě Project (od str. 71) je PŘEHLED MLUVNICE - doporučuji!!!!!

 

procvič. Aj.pdf

 

Řešení PS 5B str.44 -45  Scan aj.pdf

 

PRVOUKA

 

Dějepis:

Str.34 – stručně zodpovězte na otázky do sešitu, překreslete si osu a vyznačte události (událost napište kolmo k roku)

Pročíst si str. 35

 

Poznámky do sešitu:

Češi a Němci

-dva nejpočetnější národy na území českých zemí

 

Jak se Němci dostali do střední Evropy?

 

Němci již ve 13. století začali osidlovat dosud nebydlené pohraniční kraje, říkalo se jim kolonisté, naše šlechta přebírala jejich zvyklosti.

Kolonisté přinesli pokrokové pracovní návyky a nářadí

Zakládali první města – rozkvět, bohatství, privilegia (=výsada)

 

V dalších stoletích Němci a Češi žili a pracovali vedle sebe, rozpory nastaly až počátkem 19. století (Němci byli podporováni Habsburky, ovládli továrny…) – první konflikty mezi Č. a N.

 

Zhoršení vztahů mezi Čechy a Němci:

-r. 1848 -zlomový okamžik, nedošlo k zrovnoprávnění češtiny a němčiny, Němci začali usilovat o velkém státě, jehož součástí se měly stát i české země

- nacionalismus (najděte na netu význam tohoto slova a zapište si)

 

-nakreslit mapu str. 35

-ústně si zodpovězte na otázky ze str.35, vyprávějte rodičům

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE – str.15, úkol č.2 – pomozte si internetem

 

– česká televize Déčko-staré hry-kde leží

ND jak ho neznáte

 

Přírodověda:

 

 • Opakujte si zatím probrané učivo o lidském těle (od str. 52)
 • Pročíst si str. 58 - 59

 

Poznámky:

Trávicí soustava

 

Trávicí soustavu tvoří: přepište si ze str. 58 – červeně

 • Nakreslit obrázek s popisem (str. 58)

Cesta potravy:

1.V dutině ústní  -pomocí zubů a jazyka potravu rozžvýkáme, smísí se slinami

2.Po spolknutí prochází hltanem a  jícnem do žaludku.

3.V žaludku se smísí se žaludečními šťávami a vzniká kašovitá hmota

4.V tenkém střevě – další zpracování, z potravy se (za pomoci látek, které vylučuje játra a slinivka) uvolňují živiny, ty se stěnami tenkého střevy dostávají do krve

5.nestrávené zbytky – do tlustého střeva, konečníkem ven z těla

 

Zdravá výživa

-překreslit potravinovou pyramidu – str.59

 

Nakreslete do jednoho sloupečku zdravé potraviny (alespoň 5) a do druhého nezdravé

 

A na závěr si nakreslete zoubek na str. 59 – Péče o zuby – velmi důležité!

-podtrhávejte, dejte si záležet na pěkné úpravě

 

Zeměpis:

Budeme teď postupně procházet jednotlivé části Evropy – už máme střední Evropu za sebou, nyní si nadepište do sešitu

 

Jihovýchodní Evropa

-mapa, státy, hlavní města

 

To samé Jižní Evropa

 

Přiložím vám kopie listů (mapy+ další zajímavosti). Kdo máte možnost si nechat listy vytisknout, bylo by to super. Jinak si zkuste od ruky (nebo někde internetu) mapu překreslit do  sešitu a vyznačte státy s hlavními městy

 

Scan Vl1.pdf  Scan Vl2.pdf  Scan Vl3.pdf  Scan Vl4.pdf

 

Těším se vaše další práce, ale potěší mě jakákoliv zpráva od vás, co děláte, jak se vám vede….:-)

 

TAK HODNĚ ZDARU!!!!

 

Výsledky-řešení M (do str.12, kromě str.6):

Scan M1.pdf Scan M2.pdf Scan M3.pdf Scan M4.pdf Scan M5.pdf Scan M6.pdf Scan M7.pdf Scan M8.pdf

 

 

 

Domácí práce na období od 27.4. do 10.5.

 

Připomínám:

Pokud jste tvořiví, nezapomeňte na jarní tvoření – cokoliv!!!

Literární tvoření – kdo má chuť, složte básničku, napište příběh, komiks….

Projekt „Potěš svého spolužáka“

 

Nové:

Zkuste se zamyslet nad několika otázkami:

Co Ti dala/ vzala současná doba, kdy nemůžeme do školy?

Co Ti vyhovuje/ nevyhovuje v současné době?

Jak prožíváš současný stav? Pokus vyjádřit svoje pocity, nálady…

Až nastoupíš znovu do školy, na co se těšíš, co by Ti nejvíce pomohlo?

 

Nemusíte sepisovat dlouhá slohová cvičení, jen se pokuste alespoň pár myšlenek „hodit na papír“. Kdo chce, můžete vyjádřit své pocity kresbou.

Budu se moc těšit, až se uvidíme, že si o všem popovídáme….

 

Máte-li chuť, FOŤTE!!! Už přece jen můžeme volněji ven, do přírody…. a ta nám nabízí spoustu zajímavých obrazů. Fotky si pak přes počítač ukážeme, můžeme udělat i soutěž, sejde-li se dostatek fotek!

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 141 – 148, PS 63 – 64

 

Zopakovat si časování zvratných sloves (se, si) – str. 141 Důležité znát!!!!

 

Zopakovat si shodu přísudku s podmětem (str. 162):

Podmět rodu ženského -y: Růže rozkvetly.

Podmět rodu mužského životného -i: Kamarádi se sešli.

Podmět rodu mužského neživot. -y: Kočáry se rozjely.

Podmět rodu středního -a: Děvčata vařila.

 

cv.4a)/141 – Přepsat do sešitu a zaslat SAMOSTATNÁ PRÁCE

str.142 – nedělat

str. 143 – přečtěte si Výroba loutek, připravte si potřeby na výrobu lichožrouta – přineste si pak do školy, BUDEME VYRÁBĚT, cv. 4 – jen si zapište do sešitu správné pořadí vět – pracovního postupu

 

str. 144: Rozkazovací způsob

Do chytrého sešitu – přepsat žlutý rámeček + řádku s ! a tabulku ze str. 144 + str. 145 -nahoře řádky s !

cv. 1 a,b,c/144 – jen ústně

 

str. 145:

cv. 2 + 3 a,c/145 SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat

cv.4 – ústně

 

str.146-147 – Podmiňovací způsob

Do chytrého sešitu: str.146 – tabulka, žlutý rámeček + str.147 – tabulka

Do sešitu: cv.2a/147, cv.3/147, cv.4a/147 – neposílejte, zkontrolujeme ve škole!

 

Str.148 – přepsat rámečky do chytrého sešitu – ostatní cvičení ústně

 

Nezapomeňte si číst - z čítanky, knihy, časopisy..... a doplňovat čtenářský deník!

 

 

MATEMATIKA

Str. 13 – str. 20 (včetně)

 

Počítáme se zlomky: jen pro připomenutí, pokud chci vypočítat např.

2/4 ze 16, nejprve jdu přes ¼ ze 16 (16:4) = 4, a teprve potom 2/4 (4.2) = 8

 

Str. 16 – Pravidelné obrazce – projít si a na volný list papíru cv.4, cv.5 NE – doděláme ve škole

 

Sčítání a odčítání zlomků:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/

 

str. 17, str. 18

 

str. 19 – SAMOSTATNÁ PRÁCE - zaslat

 

str. 20

 

Řešení str.13-20 (kromě str.19):ScanM1.pdf ScanM2.pdf ScanM3.pdf ScanM4.pdf ScanM5.pdf ScanM6.pdf ScanM7.pdf

 

 

 

ANGLIČTINA

Str. 55 – 56

Naučte se nová  slovíčka týkající se bytu, kdo si chcete pohrát, můžete si do sešitu udělat i obrázkový „slovníček“ – nakreslit si pokoje, popsat anglickými slovy (Jen připomínám – jakékoliv seznámení se s novým slovíčkem – píšu, slyším, vidím, spojení obrázek-slovo…. vždy urychluje jeho zapamatování)

 

cv.6/55 – Vyberte si jednu místnost a popište ji (vzor vět -b,c)

cv. 7/55 – Přečíst článek, do sešitu nakreslit plánek bytu a napsat názvy pokojů

cv. 7/55 SAMOSTATNÁ PRÁCE -zaslat

str.56/1 – naučit se nová slovíčka

56/2 – přečíst si rozhovory, napsat odpovědi do sešitu (Kdo zvládne, napíše odpověď celou větou)

 

PS str.46-47

 

Otázka Is there…? Are there…?:

https://www.youtube.com/watch?v=xMJOt5Xvt2Q

 

Song (písnička There is, are…):

https://www.youtube.com/watch?v=bD3zqGzusms

 

Zajímavý odkaz – procvičování Aj:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

 

Můžete si pomalu připravovat plánek města (libovolný, ale aby tam bylo co nejvíce míst – nových slov- square, bus stop, post office…..). Kdo se pustí do trojrozměrného města (použijte různé krabičky, sestavujte místa z čehokoliv a potom nalepte na čtvrtku nebo kartón), určitě se zabaví!!!! Zatím jen vytvářejte model, stačí i jen nakreslený na větší papír, příště napíši podrobnosti k popisu!

 

PS-řešení:

ScanAj-PS.pdf

 

PRVOUKA

 

Přírodověda

 • Projít si str. 60 – 61

Zápisy do sešitu:

 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

-umožňuje vylučování škodlivých látek z těla

Vylučovací soustavu tvoří: opište si ze str. 60 – červeně + opsat 4 řádky pod růžovým odstavcem – Ledviny přebírají…….

Dostatečný přísun tekutin napomáhá včasnému a dostatečnému vylučování škodlivin z těla.

Nákres+popis: obrázek na téže straně

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d63q4AG49JDMyXAfNz0-dCgy_jGKHPhEKlrYXfEwuIU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 

 

 

KOŽNÍ SOUSTAVA

Význam:

 1. chrání tělo před pronikáním škodlivých látek, mikroorganismů a UV-záření

 2. pot – odstraňuje z těla škodlivé látky, ochlazuje tělo

 3. má smyslové buňky -> vnímání tlaku, bolesti, chladu, tepla

 4. vyrůstají z ní vlasy, nehty, chlupy

 Stavba: Nakresli si a popiš obrázek na straně 61

 

https://docs.google.com/presentation/d/1WX5cQ9xRfyF24NMuMcv1zE6bHV-KsOTl5lAmt_-IqUw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 

 

Dějepis

 

Str. 36 -38

PS str. 16

 

Poznámky do sešitu:

 

Směřujeme k samostatnosti

Červenec 1914: vypuknutí 1. světové války (Rakousko-Uhersko, Německo a jejich spojenci x Velká Británie, Francie, Rusko, Srbsko…)

Život lidí za války:

 • Tvrdý polovojenský život
 • Přestaly vycházet české noviny, zákaz Sokola (zjistěte si z internetu, co to byl Sokol)
 • Uvěznění některých českých politiků, část odchází do ciziny
 • Přídělový lístkový systém (co to bylo, přečíst v učebnici)
 • Zhoršení úrovně vyučování

Odpor proti Rakousku-Uhersku

-politici, jenž odešli do ciziny, usilovali o vystoupení českých zemí z Rakouska-Uherska, nejvýznamnější zástupce T.G.Masaryk

-zahraniční odboj – usiloval o vyhlášení samostatného Československa

-československé legie (legionáři nasazováni na frontu západních spojenců, tedy proti R.-U. a Německu)

-hnutí odporu proti rakouské vládě

 

Konec války

-k ukončení pomohl vstup USA k V. Británii a Francii

-listopad 1918 – porážka R.-U. a Německa – KONEC 1. světové války

-rozpad Rakouska-Uherska – volná cesta k vytvoření společného státu Čechů a Slováků

28. října 1918 – vyhlášení samostatnosti československého státu

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Yb_KKDDojg2Bz7IzvPeYppfOmnYUZ1QNyU-4faH5O7A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

https://docs.google.com/presentation/d/1MErv4Ml4zKuAiO9QvwtyeL09QvDjznaXNQFcv52nCqg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Shlédněte Dějiny udatného národa českého: na www.youtube.com   - dějiny udatného českého národa 1. světová válka – díl 93 a 94, 90-92 (k předcházejícím kapitolám)

 

Zeměpis

 

Přikládám další části Evropy, kdo má možnost si vytisknout, je to lepší….kdo ne, alespoň se pokusí překreslit mapy a zaznamenat státy, hl. města. Ostatní zajímavosti si projděte dle vašich možností.

Můžete se podívat do archivu České televize – Cestománie, určitě tam najdete díly věnované evropským státům, popř. na www.youtube.com si zadejte jakýkoliv stát nebo část Evropy a „cestujte“  

 

Krátká videa o některých evropských státech:

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs&tema=evropa

 

Poznáš evropské státy?

https://www.youtube.com/watch?v=t4MSJSq8xro

 

Přílohy k vlastivědě:

ScanVl1.pdf ScanVl2.pdf ScanVl3.pdf Scan Vl4.pdf

 

 

Stále platí, nebudete-li něčemu rozumět nebo nebudete-li moci něco vyřešit, nic se neděje, přeskočte to, OZNAČTE SI, a pokračujte.

Děkuji všem za snahu, píli a trpělivost

 

Přeji hodně dobré nálady a optimismu!

 

 

 

Domácí práce na období 11.5. – 24.5. 2020

 

Zajímavé odkazy, něco pro POUČENÍ i pro ZÁBAVU:

 

ZEMĚPIS:

 

 https://earthview.withgoogle.com/ - úžasné pohledy z vesmíru na zajímavá místa světa – PARÁDA!!!!

 https://atlas.mapy.cz/ - opět nádherné cestování světem, doporučuji si vybrat Evropu a prozkoumávat, bude se vám hodit!!!!

 https://kdetosakra.cz/ - nádherné prozkoumávání České republiky, ale i vašeho nejbližšího okolí, kde bydlíte…. Moc moc pěkné                  

 

 

TĚLOCVIK:

 

Cvičení – rozcvička:

https://cz.pinterest.com/pin/321303754667991628/

 

Pozdrav slunci aneb JAK SE ZDRAVÍ SLUNÍČKO:

 • Kdo přijdete 25.5. do školy, zkuste se naučit (samozřejmě, jak kdo zvládne!)

https://cz.pinterest.com/pin/412009065911249571/

 

Fitness pro každého (anglicky – prosvištíte si i pár anglických slovíček)

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU

https://www.youtube.com/watch?v=MApbGIbXTCg

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

 

-můžete zkusit i další cvičení, která se vám budou nabízet (po straně)

 

 HUDEBNÍ VÝCHOVA:

 

Detektiv Anderson - Detektiv Anderson je takový malá slepička s baterkou, která poskakuje z vajíčka na vajíčko (jsou tam tři barvy, je dobré když se zúčastní 3 hráči, ale není nutné). Pokud jste tedy tři hráči, každý si vybere barvu vajíčka a snažíte se vždy, když detektiv skočí na vaši barvu, tlesknout. Někdo může tlesknout, ťuknout, jiný plesknout o stehna nebo použijte dřívka, tamburínu, cokoliv, je to jen na vás. Pokud budete jen např. ve dvou, jeden z vás zvládne možná  vyťukávat dvě barvy, nebo ji vynecháte....

 https://www.youtube.com/watch?v=y37jIRSR9bA

 

-následně můžete vybírat z dalších odkazů po pravé straně, nejjednodušší je Level 1, jsou i složitější...) - pokud nebude odkaz fungovat, zadejte na Youtube.com Detektiv Anderson a jste tam.....

 

Nezapomeňte si přinést do školy:

-vše, co jste doma vyrobili

-čtenářské deníky

-projekty

-potřeby na výrobu lichožrouta (str. 143) – nějaké drobnosti na dozdobení mám ve škole, např. stužky, ale i vlnu na vlasy není třeba si nosit

 

MATEMATIKA

 

Str. 21 – 32 (jen výběr cvičení)

 

Str. 21 - cv.1, 2, 4 a 5

Str. 22 – cv. 1, 2, 3

Str. 23 – cv. 1 – 4, 8 (pozor! Co se slevou, která je 1/10? Nezapomeňte ji…….) a  cv. 9

 

Str. 24 – cv.1 – 4, cv.8 + kdo potřebuje si procvičovat písemné dělení, počítejte si se zkouškou a uvidíte, jak vám to jde. Kdo si je v písemném dělení jistý, cv. 10 NEMUSÍ

 

!!!! Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100…. – výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/

 

Str. 25  - cv. 1 – 5   +  opište si do se sešitu růžový rámeček

Str. 26 – cv.1 – 8  SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat

Str. 27 – cv. 1 – 6

 

Jednotky obsahu – výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA

 

Str. 29 – cv. 1 – 4 – výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/

 

Str. 30 – cv. 1 – 4, přepsat si růžový rámeček do sešitu

Str. 31 – cv.1 – 5 + cv.8 SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat

Str. 32 – cv.1 a cv.2 + přepsat si růžový rámeček

 

Řešení M:  ScanM1.pdf   ScanM2.pdf  ScanM3.pdf  ScanM4.pdf  ScanM5.pdf  ScanM6.pdf  ScanM7.pdf  ScanM8.pdf  ScanM9.pdf

 

ČESKÝ JAZYK

 

Str.149 – 155 (jen výběr)

 

Str.149  cv. 7a, 8 a 9 a) – e) SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat

Str. 150  - projít si/zopakovat si ústně

Str. 151 – SAMOSTATNÁ PRÁCE – stačí napsat jen č.otázky + a), b) nebo c)

Str. 152 – přečíst si text a projít si ústně otázky 1-10

Str-. 153 - přepište si žlutý rámeček do chytrého sešitu

Str. 154 – písemně do sešitu: cv. 2, 3 a 4 (stačí 5 vět- zkuste použít co nejvíce slov z nabídky)

Str. 155 – cv.1a) – stačí vypsat jen doplněná slova

                 cv. 2 – vypište do sloupečku přísudky a určete u nich čas

 

PS str. 64 a 66

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Str.57-58, kdo chce, můžete si zkusit zahrát hru str.59 (zkusíme i ve škole), pokud byste potřebovali něco přeložit, dejte vědět + dle zájmu str. 61

-doučit se slovní zásobu 5. lekce

 

Kdo ještě nezačal, tak prosím vyrobit – plánek města

-libovolný, stačí jen nakreslit, ale aby tam bylo co nejvíce míst – nových slov- square, bus stop, post office…..). Kdo se pustí do trojrozměrného města (použijte různé krabičky, sestavujte místa z čehokoliv a potom nalepte na čtvrtku nebo kartón), určitě se zabaví!!!!

Popište nápisy všechna místa, budovy (např. park, flowers, tree, bank….čím více míst, tím lépe!

Kdo půjde do školy, přinese si s sebou, budeme o pláncích mluvit. Ostatní mi zašlou nafoceno! Děkuji!

 

Str. 57 – cv. 3 do sešitu – přepsat a doplnit

Otázky - tvoří se přehozením slovosledu  Is there a book on the table? Je něco (a book) někde (on the table)?

                   Are there books on the table? – je-li více věcí (books)

                   Are there a book and a pencil on the table?

Odpovědi (short answers, neboli krátká/zkrácená odpověď) Yes, there is. Yes, there are.

                                                                                     No, there isn’t. No, there aren’t.

Výuková videa – otázky (questions) a odpovědi (answers):

https://www.youtube.com/watch?v=gQKGkkqFKQc

https://www.youtube.com/watch?v=sxgCfTZaOJo

-možná, že nebudete nějakým slovíčkům rozumět, ale ty otázky a odpovědi jsou tam pěkně vysvětleny

- ze str. 57 si ještě přepište ze cv.4 – ty 3 řádky s puntíky, budou se hodit!

Str.57/cv.6a) – přečíst si a překlad napsat do sešitu, Dream town je něco jako vysněné město

 

Str. 58: stránku si přečtěte, přepište zelené rámečky (u 3 – doplňte otázku Umí Supermut létat=fly?+ odpovědi dle textu)

 Can/can’t – už znáte moci, umět / nesmět, neumět

 • Přepsat si dva zelené rámečky
 • Sloveso can je také na str. 77 v PS v přehledu gramatiky
 • Toto sloveso má ve všech osobách jed. i množ. čísla stejné tvary can/ can’t
 • Otázka se tvoří přehozením slovosledu: She can swim. Ona umí plavat. Can she swim? Umí ona plavat?  Odpověď: Yes, she can. / No, she can’t. Ano, umí./ Ne, neumí.

 

Výukové video can/can’t:

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg

https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8

https://www.youtube.com/watch?v=tScUb08F7os

 

Songs (písničky):

https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08

https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg

 

 

+ PS str. 77 – přehled gramatiky

 

PS – str. 48:

1 – do vět doplňte podle obrázku, co kdo umí (can) nebo neumí (can’t)

2 – vytvořte otázky ke cv.1 – zda umí či neumí + odpověď – podle vzoru

 

PS – str.49:

3 – napište pravdivé věty o sobě, co umíte či neumíte (u posledního obrázku dopište ještě jednu větu o sobě)

4b)-napsat věty o Jesice   4c) podívej se na plakát (poster), napiš, co umíš/neumíš - z aktivit, které jsou na tom plakátě

 

Řešení PS: ScanAj11.pdf  ScanAj22.pdf

 

PRVOUKA

 

Přírodověda

 

SMYSLOVÁ SOUSTAVA - smyslové orgány umožňují nám vnímat podněty z okolí - nervy vedou podněty do mozku, který je zpracovává

 1. OKO -> zrak – vnímání světla, tvaru, barvy, pohybu

Obrázek a popis oka - strana 62

      2. UCHO -> sluch – vnímá zvuky a pohyb tři části: a) vnější ucho = ušní boltec, zvukovod, bubínek – zachycuje zvuky b) střední ucho = tři kůstky (kladívko, kovadlinka a třmínek) – zesilují zvuk c) vnitřní ucho = hlemýžď = centrem sluchu = tři polokruhové chodby – centrum rovnováhy těla – přidejte si k tomu obrázek ze str. 62 – stačí jen jednoduchý

  3. NOS -> čich – vnímá pach a vůni – čichové buňky v nosní dutině

  4. JAZYK -> chuť – chuťové pohárky – sladká, kyselá, slaná, hořká

 5. KŮŽE -> hmat – tlak, chlad, teplo, bolest – nejvíce hmatových buněk je na rukou, rtech

- k nosu, jazyku, kůži – obrázky ze str. 62

https://docs.google.com/presentation/d/1W9xv8ZVEzxfmCQwo7U3XqvmdFzWY6vuTZmYQqEeIAPo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i8

 

 

 

NERVOVÁ SOUSTAVA = řídí všechny děje, které probíhají v našem těle

Stavba: mozek, mícha a nervy

Mozek: z nervových buněk řídí činnosti ovládané naší vůlí řídí činnosti, které neovládáme (stahy srdce, činnost střev,…)

ŘCS (řídící centrální soustava) = mozek + mícha – řídí vše, co děláme

-prostřednictvím nervů mozek s míchou přijímají informace z orgánů celého těla a vydávají nazpět příkazy, jak mají orgány pracovat

-člověk má nejdokonaleji vyvinutou NS ze všech živočichů

https://docs.google.com/presentation/d/1e111bD3vLCJxDi7Eez0nfa5soe4j0vfr-aj15wTp0ek/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Dějepis

 

Str. 39-41 (přečtěte si pozorně)

-nejprve si zopakujte ústně (podle otázek na str. 38)+

https://docs.google.com/presentation/d/1MErv4Ml4zKuAiO9QvwtyeL09QvDjznaXNQFcv52nCqg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i10

 

Str. 39: b) – překreslit osu a zaznamenat události

 

Poznámky:

 

Tvář Československé republiky

Českosloveská republika (ČSR) se skládala z Čech, Moravy a Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi – překreslit mapku str. 40

 

T. G. Masaryk – první prezident nového státu (většinou označovaný jako první republika)

 

https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Občané ČSR:

Překresit diagram str.40

 • Zrušeny výsady šlechty
 • Nová ústava – rovnoprávnost všech občanů

 

Hospodářství:

 • Nejvíce rozvinuté byly české země, méně Slovensko, nejchudší Podkarpatská Rus
 • Baťovy závody ve Zlíně – vznik, světoznámé!
 • Vývoz strojů, zbraní, skla, textilu, cukru… do celého světa
 • Československo se stává jedním z nejvyspělejších průmyslových států v Evropě

 

Kulturní život:

-rozvoj vědy, techniky, školství, kultury

Osvobozené divadlo – Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek

Karel Čapek

 

Život za první republiky:

-ceněna poctivá práce

-odsuzováno lajdáctví a nepoctivost

-lidé si vážili vzdělání i vzdělaných občanů

-spořivost lidí

-život méně uspěchaný

-rodina, děti, domácnost

-úcta, slušnost, zdvořilost

 

Tento poslední odstavec si dejte do červeného rámečku s vykřičníkem!

Str. 42 – zamyslete se nad prvním odstavcem Z

 

https://docs.google.com/presentation/d/1AYB-9wec6sEE4shx-GYs-kzPY0OULNgG6wSm9M4cIaI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Cesta k zániku ČSR:

-r. 1935 – Edvard Beneš prezidentem

-napjaté vztahy s Německem (v r. 1933 se tam k moci dostali nacisté v čele s Adolfem Hitlerem)

-září 1938 – Německo, Mnichov – tzv. Mnichovská dohoda (bez účasti zástupců  Československa), pohraniční území Československa (Sudety) budou připojeny k Německu

-demokratické Československo postupně přestává existovat

 

https://docs.google.com/presentation/d/1gLHlAkdhEr7OAO3MXfMTriFhV9LKt-DUTfajJaqXgl0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Doporučuji se podívat do přiložených odkazů, které jsem vložila mezi text!

 

PS str. 17  SAMOSTATNÁ PRÁCE - zaslat

 

Zeměpis

 

-východní Evropa

https://www.youtube.com/watch?v=GWx7R_kt_A4

 

-materiály:  Vl-vých E.1.pdf

 

-využijte odkazů:

 https://earthview.withgoogle.com/ - úžasné pohledy z vesmíru na zajímavá místa světa – PARÁDA!!!!

 https://atlas.mapy.cz/ - opět nádherné cestování světem, doporučuji si vybrat Evropu a prozkoumávat, bude se vám hodit!!!!

 https://kdetosakra.cz/ - nádherné prozkoumávání České republiky, ale i vašeho nejbližšího okolí, kde bydlíte…. Moc moc pěkné   

 

Střední Evropa:

https://www.youtube.com/watch?v=pw84gNaGpGA  

 

Budete-li chtít zaslat zpětnou vazbu s ohodnocením SAMOSTATNÝCH PRACÍ, prosím je třeba dodržet termín zaslání - nejpozději do 24.5.2020! Od 25.5. bude distanční výuka (pro ty, co do školy nepřijdou) probíhat v podobném režimu, více se zaměříme na opakování a procvičování učiva.     

 

Zdravím všechny, přeji hodně elánu do další práce. 25.5. s některými na viděnou ve škole!!!  

  

 

NÁSLEDUJÍCÍ DOMÁCÍ PRÁCE JE OD 25. 5. 2020 SPOLEČNÁ PRO ŽÁKY  5.C, 5.D a 5.E

 

Domácí práce od 25.5.-29.5.

 

OPAKUJEME-PROCVIČUJEME!!!

 

Připomínám jedny z velmi dobrých stránek pro procvičování již probraného učiva: https://zsdobravoda.webnode.cz/

Jinak můžete využít i jiných odkazů (viz výše, když si projedete zpětně po jednotlivých předmětech, popř. hned v úvodu je celý sloupec doporučovaných odkazů)

 

 

MATEMATIKA

Učebnice str.49 + cv.1 - 9/str.50, zbylou část stránky dobrovolně, kdo si chce ještě něco procvičit

 

Řešení-výsledky:

M1.pdf  M2.pdf

 

 

ČESKÝ JAZYK

 

Pro oživení se všichni podívejte na str. 155 – přísudek slovesný, již znáte…

 

Str. 156 - 157

 

!!!! JEN PRO  5.E - Žlutý rámečky si opět přepište do chytrého sešitu (str.156)

 

Shlédněte výukové video, vše je tam moc pěkně vysvětleno!

 

Přísudek jmenný se sponou:

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4

 

Písemně do sešitu:

2/156, 3,4/ 157, 5/157, 6/157, cv.7 – můžou vám rodiče nadiktovat

5 a (5 vět), b/157  +  6 a, b/157 SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat vyučujícím dané třídy na mail

 

PS str. 65-67 -někteří páťáci již mají hotovo

 

PS str. 65 - vypracujte SAMOSTATNĚ a pak si sami zkontrolujte (str.9 ze zadní části sešitu), nepodvádějte (podvádíte jen sami sebe)

Zamyslete se nad tím, kde chybujete.

PS str. 66 -67 (klíč k vybraným cvičením opět vzadu)

 

PRVOUKA

 

Přírodověda

 

-přečíst si str. 64 – 65

 

Poznámky:

 

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA - umožňuje rozmnožování organismů - je tvořena pohlavními orgány s pohlavními žlázami

Žena: pohlavní žlázy = VAJEČNÍKY = zde se tvoří ženské pohlavní buňky = VAJÍČKA Muž: pohlavní žlázy = VARLATA = zde se tvoří mužské pohlavní buňky = SPERMIE OPLOZENÍ = spojení vajíčka a spermie -> vznikne ZÁRODEK – ten se vyvíjí v těle matky 9 měsíců = TĚHOTENSTVÍ, ukončeno PORODEM

 

 PUBERTA = období dospívání – dozrávají pohlavní orgány, člověk se mění tělesně i duševně

Dívky – puberta nastupuje mezi 11. – 15. rokem, každý měsíc dozraje ve vaječníku jedno vajíčko, putuje do dělohy, která je bohatě prokrvena; pokud není vajíčko oplozeno, odchází z těla pryč s trochou krve = MENSTRUACE

 

 Hoši – puberta nastupuje mezi 13. – 15. rokem, začínají dozrávat spermie, musí opustit tělo močovou trubicí V pubertě se v těle vytvářejí látky = HORMONY – ovlivňují tělesné změny člověka.

 

Dívky: růst prsů a vývoj prsních žláz, růst chlupů v podpaží, rozšíření boků Hoši: zvětšení hrtanu, rozšíření ramen a hrudníku, růst vousů a chlupů, zvětšení penisu

 

Těhotenství a porod je pro ženu velkou zátěží, proto je zapotřebí, aby byla fyzicky i psychicky vyzrálá. Musíme myslet i na zabezpečení potřeb narozeného dítěte!

 

https://docs.google.com/presentation/d/1LFlL3WnR9-gZztkUhJmejyswpOzDgeGJYlaxIbW7zZg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2b38a8e6e_00

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=3&t=0s&has_verified=1

 

Člověk roste a vyvíjí se

Ze str. 66 – si vypište z pravého sloupce jednotlivá stádia lidský plod – novorozenec….. a z prostředního sloupce (bubliny) stručně jednotlivá stádia popište

 

ANGLIČTINA

 

V přiložených souborech jsou pracovní listy na procvičování a opakování angličtiny. Kdo nemá možnost si listy vytisknout, přepíše do sešitu.

Jsou tam i řešení jednotlivých cvičení. Ve svém zájmu, pište opravdu samostatně, až potom si zkontrolujte! :-)

 

aj1.pdf aj2.pdf aj3.pdf aj4.pdf aj5.pdf  aj řeš. 1.týden.pdf

 

 

Domácí práce od 1.6.-5.6.

 

OPAKUJEME-PROCVIČUJEME

 

Pondělí 1. června:

M – str. 51/cv. 1 – 6

Čj – str. 158/ cv.1- přepsat do sešitu a vypracujte a), b), c)

        5.E – přepište si žlutý rámeček do chytrého sešitu!

 

Podmět nevyjádřený – výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=tehtJ64Zxgo

 

Úterý 2. června:

M – str. 51/cv. 7 -10

Čj – str.159/cv. 2 a), b), c), d) – SAMOSTATNÁ PRÁCE – zaslat vyučujícím na mail!

       PS -str.68/1a), b)

 

Středa 3. června:

M- str. 52/ cv. 1 – 3

Čj – str.159/ cv. 3 a), b), c) – napsat do sešitu upravený text a vypracované úkoly

Aj: aj1.pdf  aj2.pdf  aj3.pdf  aj4.pdf

     aj řeš.1.pdf  aj řeš.2.pdf

 

Čtvrtek 4. června:

M – str. 52/ cv. 4 – 7

Čj – PS str.68/cv. 2, 3

 

Pátek 5. června:

M – str.52/cv. 8, 9

Čj – Úvod do několikanásobného podmětu – str.160/ pozorně si pročíst žlutý rámeček – 5.E přepsat do chytrého sešitu

PS str.68/zbylá cvičení – 1, 2 -několikanásobný podmět

 

Několikanásobný podmět – výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=ctLmm1Crd6s

 

Řešení - výsledkyM:

M3.pdf  M4.pdf

 

Prvouka – dějepis:

Str.43 – 45 – přečíst si v učebnici

 

Poznámky:

Válečná a poválečná léta

 

15. března 1939 – zřízení protektorátu Čechy a Morava:

-celé Čechy a Morava připojeny k Německu 

-nastává 6 leté období německé okupace – nad Pražským hradem vlaje vlajka s německým znakem – hákovým křížem

 

 

2. světová válka

-nejhorší válka v dějinách lidstva

-začátek: září 1939 – německá armáda vtrhla do Polska

-postupně Němci napadají Francii, Sovětský svaz, Anglii

-na německou stranu se přidává Japonsko, Itálie

-Němci zavádí tvrdá opatření: tresty smrti za poslech zahraničního rozhlasu, za projev nesouhlasu s okupací, Židé pronásledováni, zasíláni do koncentračních táborů

-Velmi těžký život – příděl potravin, nedostatek zboží, výroba zboží pro váleč. účely

-Německá policie-gestapo

-vyhlazení vesnic Lidice a Ležáky (1942)

-vznik partyzánských oddílů

 

 

ČSR svobodná

-od roku 1944 začalo osvobozování Československa: od východu sovětská vojska, od západu americká armáda

-5.května 1945 vypuklo v Praze květnové povstání

-8. května 1945 se německé vojsko vzdalo

-9. května 1945 – osvobození, Československo opět získává samostatnost

 

Poválečný vývoj

Změny v nové Československé republice:

-dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi (připojena k Sovětskému svazu)

-odsun německého obyvatelstva z Československa

-znárodnění továren, dolů, hutí a bank – zabaveny soukromníkům, stávají se společným majetkem státu

1946 – komunisté získávají u nás stále větší moc, Klement Gottwald – předseda komunistů, později se stává presidentem (po smrti E. Beneše, v r. 1948)

 

Únor 1948 -  Československo přestává být demokratickým státem, nastolena nedemokratická (totalitní) vláda jedné strany – KSČ

 

PS str.18

 

Zajímavé odkazy:

https://docs.google.com/presentation/d/1VN1vMOR5s_bOhXK4KMb5owlzn07Vl-WGdQjBF9qW1JU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

https://docs.google.com/presentation/d/1JpV2bE7j6UR4nV1oEOPSm7aBz5N8eIG-P-Mj5pRHRwU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

https://docs.google.com/presentation/d/1j5AdonFRqh-edCD684xCR37kB76bezphhCRD7rm9gnQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

 

Domácí práce od 8.6.-12.6.

 

OPAKUJEME-PROCVIČUJEME

 

Pondělí 8. června:

M – 53/1-6

 

Čj – uč. 162 – přečíst žlutý rámeček a přepsat tabulku do školního sešitu

162/1 do školního sešitu + podtrhat základní skladební dvojici.

 

PS 69/1

 

 

 

Úterý 9. června:

M – 53/7-14

 

Čj – uč. 162/2 do školního sešitu

PS 69/2

 

 

 

Středa 10. června:

M- 53/15     54/1,2

 

Čj – uč. 162/3 a,b,  do školního sešitu

 

Aj: Pracovní sešit +tisk cvičení

 Dnes budeme opakovat 3. Unit.

V pracovním sešitě vzadu si zopakuj všechna slovíčka této lekce. Pročti si oddíl Grammar pro 3. Unit. Nyní se pusť do vypracování následujících cvičení.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Unit 3 Communication

Communication

 1. Complete the sentences.

Julie               What (1) s _ _ j _ _ _ _ have you got this morning?
Frankie           I’ve got (2) S _ _ _ _ _ _ and double Maths.
Julie               I’ve got English and French.
Frankie           (3) _ _ _ _ have you got Maths?
Julie               I’ve (4) _ _ _ Maths on Tuesday.
Frankie           I (5) _ _ _ _ _ ’_ got English today. I’ve got English on (6) F _ _ _ _ y.

 1. Choose the correct words.

Jill       This is my room, Beth.

Beth    (1) Have / Has you got a television in your room?

Jill       No, I (2) have / haven’t. (3) I’ve / I’m got a DVD player.

Beth    Great! I haven’t got a DVD player, but I (4) got / ’ve got a television and a games console.

Jill       Have you got a computer?

Beth    No. My sister (5) have / has got a computer in her room. It’s for (6) she / her and me.

 1. Complete the sentences. Choose from these words.

  haven’t - birthday - Have - Where - It’s - What’s 

Ben     Hi Matt. (1)                                  in your bag?
Matt    (2)                                  a remote-controlled car. It’s my (3)                                  today. This is my present from Mum and Dad.
Ben     It’s great.
Matt    (4)                                  you got a remote-controlled car?
Ben     No, I (5)                                 . I’ve got a skateboard.
Matt    (6)                                  is it? Is it in your bag?
Ben     No, it isn’t. It’s at home.

 1. Put the words in the correct order to make a sentence.

  WB024l_children_at_pet_show
  1. Mark: (1) Bob / what / got / has?

 

 1. Paula: (2) dogs / he / two / got / has

 

 1. Mark: (3) got / parrot / David / has / a?

 

 1. Paula: (4) he / no / hasn’t

 

 1. Mark: (5) rabbit / a / Eva / has / got?

 

 1. Paula: (6) has / she / yes

 

 1. Complete the sentences.

  WB025a_boy_with_cage_and_radio

Gina               Look at the picture Sharon. (1)                      has Harry got?
Sharon           (2)                      got a radio.
Gina               (3)                      he got a pet?
Sharon           Yes, he (4)                     .
Gina               Is it a mouse?
Sharon           No, it (5)                     . It’s a hamster.
Gina               Has he got any CDs?
Sharon           Yes, (5)                      has. He’s got two.

 

Answer Key

 1.  
  1. subjects
  2. Science
  3. When
  4. got
  5. haven’t
  6. Friday
 2.  
  1. Have
  2. haven’t
  3. I’ve
  4. ’ve got
  5. has
  6. her
 3.  
  1. What’s
  2. It’s
  3. birthday
  4. Have
  5. haven’t
  6. Where
 4.  
  1. What has Bob got?
  2. He has got two dogs.
  3. Had David got a parrot?
  4. No, he hasn’t.
  5. Has Eva got a rabbit?
  6. Yes, she has.
 5.  
  1. What
  2. He’s
  3. Has
  4. has
  5. isn’t
  6. he

 

 

Čtvrtek 11. června:

M – 54/3-9

 

Čj –  uč. 163/4 do školního sešitu

PS 69/3

 

 

 

Pátek 12. června:

M – 54/10-14

 

Čj – 163/5 do školního sešitu + vyhledat zájmena a určit jejich druh – vypsat pod text

 

PS 69/4

 

Prv – Vlastivěda – učenice, sešit, mapa

 

Opakování – Otevři si sešit z Vlastivědy a nachystej si příruční mapu Evropy.

 

Ukazuj si na mapě poloostrovy, ostrovy, nížiny, vysočiny (pohoří), slané vody a sladké vody Evropy. Vše zavři a zkus si doplnit tato cvičení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EVROPA – OPAKOVÁNÍ   - SAMOSTATNÁ PRÁCE - zaslat!!!

 

Napiš vždy 3 názvy, které si pamatuješ:

1, poloostrovy:___________________________________________________

2, ostrovy: _______________________________________________________

3, nížiny: _______________________________________________________

4, vysočiny:_______________________________________________________

5, moře: ________________________________________________________

6, řeky: _________________________________________________________

 

Pokud nevíš odpovědi na následující otázky, hledej v učebnici na stranách 54-59.

Jak se jmenuje nejvyšší hory Evropy? _________________

V jakém leží pohoří? ___________________________

Jaká je nejdelší řeka v Evropě? ___________________

Kolik km je dlouhá? _____________________________

Jak je jmenuje největší vodní nádrž v Evropě? _____________________

V které zemi leží? ______________________

 

 

Škola - jaro
Základní škola a Gymnázium Vodňany, Alešova 50, 389 01 Vodňany
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím