Základní škola a Gymnázium Vodňany


Jídelníčky
ŠJ Alešova
 
ŠJ Bavorovská
 
ŠJ Výstavní
 


PlatbyAktuality


Aktuality

vyvěšeno od: 5. 9. 2016

Zahájení školního roku v Základní škole a Gymnáziu Vodňany

Možná to bude znít podivně, když prohlásím, že za jeden z nejhezčích považuji první školní den. Je to totiž příležitost vidět po dvou měsících známé tváře žáků, kteří se vracejí do lavic odpočinutí, plní zážitků, radosti ze setkání s kamarády, zároveň trochu napjatí, co přinese další školní rok. Dost často jim proklouznou mezi řečí slova, že se vlastně do školy po prázdninách už těšili. A to si užívám.

I letos zůstala zachována tradice zahájení školního roku slavnostním shromážděním žáků a učitelů základní školy. Počasí jako kdyby s tím už počítalo a já jsem mohla všechny za krásného rána přivítat společně se zástupci města, panem starostou Václavem Heřmanem a panem místostarostou Milanem Kodádkem, nejprve před budovou v Bavorovské a poté na školním dvoře v Alešově ulici.

Nejslavnostnější jsou to samozřejmě okamžiky pro prvňáčky a jejich rodiče. Dětem přeji hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí a dovedností. Rodičům hodně trpělivosti, pevných nervů a radosti z úspěchů dětí a vyzývám je ke spolupráci, aby se nebáli přijít za námi nejen při řešení obtíží, ale i s nápady a podněty, které by mohly být prospěšné v rozvoji naší školy.

Zahájili jsme školní rok poprvé jako Základní škola a Gymnázium Vodňany. Nezačínáme však na zelené louce, ale máme na co navazovat. Budeme pokračovat ve všem dobrém a osvědčeném v naší práci. Zároveň využijeme možností, které se nám otvírají sloučením v jeden velký subjekt.

Začneme vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se pro budoucnost“ žáky v 1. a 6. ročníku základní školy. Nový vzdělávací program bude nabíhat postupně, takže ostatní ročníky budou letos pokračovat ve stávajících programech. Náš pedagogický sbor se letos rozroste o novou funkci speciálního pedagoga, který bude koordinovat výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, bude tyto žáky vyhledávat, přímo s nimi pracovat, bude metodickou podporou pro učitele i rodiče.

V budově školy v Bavorovské ulici celé prázdniny panoval čilý stavební ruch. Proběhla rekonstrukce vstupního pavilonu, která byla vyvolána nestabilním podložím pod značnou částí pavilonu. Ráda bych poděkovala zřizovateli, že vybral firmu, která stihla hlavní stavební práce včas, abychom mohli zahájit výuku. Během září bude dokončena rekonstrukce počítačové učebny a zázemí pro vedení školy a kancelář. Myslím, že trocha nepohodlí a organizační improvizace v začátku se vyplatí. Příští rok bude rekonstrukce dokončena položením nové podlahy a dokončením úpravy celkového vzhledu vstupní haly.

V devět hodin začalo slavností přivítání žáků gymnázia do prvního ročníku osmiletého a čtyřletého cyklu studia v prostorách Městského muzea a galerie. Jsem přesvědčená, že naše gymnázium poskytuje kvalitní všeobecné střední vzdělání. Svědčí o tom velmi vysoká úspěšnost v rámci státních maturit i umístění našich žáků v okresních a krajských, v loňském roce i celostátním kole soutěží a olympiád.

Náročnost studia přináší i to, že někteří žáci opouštějí školu předčasně a přecházejí na jiné (většinou méně náročné) typy škol. Gymnázium má velkou podporu města, svého zřizovatele, je součástí nového, velkého subjektu a s takovýmto zázemím vydrží a překoná přechodné obtíže. Stávající třídy budou fungovat standartním způsobem, zúčastní se všech povinných a tradičních programů.

Gymnázium se stalo součástí nového velkého subjektu, přesto zůstává školou rodinného typu, což znamená, že se snažíme o velmi individuální přístup a přátelskou atmosféru, záleží nám na tom, aby se studenti v naší škole cítili bezpečně a spokojeně.

V době, kdy čtete tento článek, máme začátek roku za sebou a věřím, že jsme překonali počáteční shon, opustili prázdninový režim a rytmus, zažili počáteční změny.

Nezastírám, že budeme jistě čelit problémům, o některých víme, některé tušíme a některé přinese život. Tak to je. A tak tomu bylo i před sloučením vodňanských základních škol a gymnázia. Jsem ale pevně přesvědčena, že to neovlivní kvalitu výchovně vzdělávací práce našich pedagogických pracovníků, tj. učitelů, asistentek a vychovatelek.  Mým cílem je v rámci jednoho subjektu vytvořit pestrou vzdělávací nabídku, variabilitu, možnost výběru. Na tom budu se svými spolupracovníky a kolegy po celý rok pracovat.

Přeji všem úspěšný školní rok 2016/2017.

Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka

 


Škola - jaro
Základní škola a Gymnázium Vodňany, Alešova 50, 389 01 Vodňany
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím