Aktuality

Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 10. 4. 2024

Pomáháme školám k úspěchu

Obrázek - Pomáháme školám k úspěchu    

Naše škola je hrdou součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Pedagogové z naší školy se pravidelně vzdělávají v rámci školení, a především navštěvují kolegy z jiných škol na takzvaných otevřených hodinách. Tento druh spolupráce je pro nás všechny nejpřínosnější. Společně si s kolegy z jiné školy naplánujeme čtenářskou dílnu, kterou následně odučíme v obou našich třídách. Na fotografiích je lekce určena pro 1. a 2. ročník, uvedené materiály jsou z knihy Velká kniha opeřené havěti. 

Tereza Žežulková a Tereza Bečková

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 9. 4. 2024

Školní exkurze do Španělska: Cesta poznáním a dobrodružstvím

Obrázek - Školní exkurze do Španělska: Cesta poznáním a dobrodružstvím     Vybraní žáci ze Základní školy a Gymnázia ve Vodňanech se vydali na nezapomenutelnou školní exkurzi do překvapivě slunného Španělska, aby objevili novou kulturu, načerpali zkušenosti a poznání. Sbalili své kufry plné očekávání a připravili se na týden plný dobrodružství a nových zážitků.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 9. 4. 2024

Život ve vodě 2.E

Obrázek - Život ve vodě 2.E    

První dubnovou středu se děti z 2.E vydaly do MEVPISU, kde byl pro ně připraven program Život u vody. V úvodu se seznámily se stavbou těla ryb a mohly si sáhnout na rybí kůži, zuby a šupiny. Dozvěděly se, čím se ryby živí a jak se ve vodě pohybují. Zajímavým úkolem bylo pro děti složit z několika dílů obrázky různých druhů ryb. S velkým nadšením si zahrály ve venkovním prostoru několik pohybových her např. Chodí štikáč okolo nebo Na řeku. Při hraní měly prokázat nejen znalost druhů ryb, ale také obratnost a rychlost. Asi největším překvapením pro děti bylo, když si mohly podržet v ruce živé ryby a raky. Za správné splnění úkolů byli všichni odměněni magnetkou s obrázkem sumce a do školy se vraceli plni dojmů a zážitků.

Mgr. Monika Nováková
Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 26. 3. 2024

Exkurze – Hvězdárna a planetárium České Budějovice

Obrázek - Exkurze – Hvězdárna a planetárium České Budějovice    

Dne 19.3. se třídy 1.D a 2.E společně vydaly do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.

Nejprve jsme v kinosále Hvězdárny zhlédli pořad „Rok v přírodě“, který nás seznámil s tím, jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Pořad živě komentovala lektorka, která dětem ochotně odpovídala na všechny jejich dotazy.

Poté jsme se přesunuli do sálu planetária, ve kterém se nachází simulátor reálné hvězdné oblohy. Děti pozorovaly Slunce, Měsíc, planety, záběry z vesmíru, ale i obrázky souhvězdí a hvězdy v měnících se časových posunech a střídajících se ročních období.

Na závěr si děti mohly zakoupit drobné upomínkové předměty jako například pohlednice s astronomickými motivy či hvězdné mapy.

Mgr. Jana Jakubcová, Mgr. Monika Nováková

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 21. 3. 2024

Výměnný pobyt Slovinců na Bavorovské

Obrázek - Výměnný pobyt Slovinců na Bavorovské    

Ve čtvrtek se naši a slovinští žáci vydali na cestu do krokodýlí zoo v Protivíně. Poté nás paní ředitelka provedla Pískem a pokračovali jsme do Prácheňského muzea. V muzeu žákům představili život v pravěku. Průvodce nám ukázal, jak se mlela mouka, rozdělával oheň a tkala látka. Všechny tyto činnosti si mohli vyzkoušet i samotní žáci.  

V pátek se na pavilonu X konalo několik workshopů. Učitelé si připravili poutavé aktivity spojující několik předmětů. Žáci si zkusili například práci s mikroskopem, pozorovali různé fyzikálně-chemické pokusy, vyzkoušeli si také termokameru nebo programování robotů. Tyto aktivity jim skvěle zprostředkovali kolegové Lukáš Filip, Filip Zhorný a Jan Straka.
Fotogalerie

V. Kubásek 

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 21. 3. 2024

Pomlázky pro Žlutý Petrklíč

Obrázek - Pomlázky pro Žlutý Petrklíč     Domov Žlutý Petrklíč poskytuje sociální služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. 23.3. proběhne před MěKS Vodňany od 8 do 13 hodin velikonoční jarmark, na kterém bude možné zakoupit pomlázky, které upletli žáci 7.C a 7.D při pracovních činnostech. Výtěžek z prodeje pomlázek bude použit ve prospěch Žlutého Petrklíče.
Fotogalerie
J. Straka

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 19. 3. 2024

Večer "Pod lampou" ve 3.D na Výstavce

Obrázek - Večer    

Jako malá jsem měla vždy pocit, že večer je kniha jiná. A tak mě zajímalo, jestli to bude stejné i ve třídě 3.D na Výstavce. Už příchod dětí s knihou v ruce byl slibný. Celou dobu jsme si o přečtených knihách povídali „Pod lampou“. Zaměřili jsme se na výběr knihy, hlavního hrdinu, společné vlastnosti a prožitky. Nechybělo ani hodnocení knihy své i ostatních spolužáků. Na závěr jsme si přečetli příběh z Velké knihy lesních bytostí a barvitě o něm diskutovali.

Dvě hodiny nám utekly velmi rychle a dětem se nechtělo domů. Takže ano, i dnes je pro děti kniha večer jiná.

Fotogalerie

Autor: Radka Rudovská

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 18. 3. 2024

Okresní kolo v recitaci

Obrázek - Okresní kolo v recitaci     14. 4. 2024 proběhlo v DDM Strakonice okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali v I. kategorii (žáci 3. a 4. ročníků) Ondřej Randák a Magda Hasilová, ve II. kategorii (žáci 4. a 5. ročníků) Eva Šídlová a Eliška Vavrušková. Všechny děti byly velmi šikovné. Eva Šídlová ze 4. třídy obdržela ocenění poroty, což je v silné konkurenci velký úspěch. Je třeba ocenit píli a zodpovědnost, se kterou děti k soutěži přistupovaly, a samozřejmě i odvahu vystoupit před plným sálem ostatních soutěžících. Všem dětem patří pochvala a poděkování za reprezentaci naší školy.

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská Gymnázium
vyvěšeno od: 14. 3. 2024

Mladí vodňanští šachisté se v Nových Hradech neztratili a jsou 5. v kraji

Obrázek - Mladí vodňanští šachisté se v Nových Hradech neztratili a jsou 5. v kraji     V úterý 20.2.2024 vyjeli mladí vodňanští šachisté z kroužku při ZŠG Vodňany na krajský přebor škol v šachu do Nových Hradů s cílem vylepšit loňské 7. místo v kategorie A, což byla soutěž pro první stupeň základních škol. Kluci hráli ve složení Štěpán Manzyuk, Vojta Hryzbil, Lukáš Lang, Ruda Tischler a náhradník Vítek Křivánek (hrálo se na 4 šachovnicích).

 


Aktuality Pro rodiče a veřejnost
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 13. 3. 2024

Jazykové odpoledne

    Obrázek - Jazykové odpoledne