Aktuality

Připnuto
Aktuality Pro rodiče a veřejnost
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 15. 12. 2022

Volná pracovní pozice

    Obrázek - Volná pracovní pozice    

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 28. 12. 2022

Vánoční jarmark ve znamení samých NEJ, tradic i novinek

Obrázek - Vánoční jarmark ve znamení samých NEJ, tradic i novinek    

Nejvíce návštěvníků, nejvíce výrobků i nejvíce vystoupení. Taková by mohla být ve stručnosti charakteristika vánočního jarmarku ZŠG Vodňany. Ten se po tříleté pauze způsobené covidem konal na tradičním místě – před budovou Alešova. Žáci nejvyšších ročníků ZŠ z obou budov a žáci nižších i vyšších ročníků gymnázia zde za symbolické ceny (mnohdy pokrývající jen náklady) prodávali výrobky, jež nově vytvořili žáci všech tříd, a to během celoškolního projektového dne.

Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 28. 12. 2022

Na krokodýly do Protivína

Obrázek - Na krokodýly do Protivína    

Dne 8.12. jsme se vydali do unikátní krokodýlí zoo v Protivíně. Návštěvy se zúčastnili žáci 7.A a zájemci z devátých tříd. V zoo Protivín jsme byli mile přivítáni. Při prohlídce jsme měli odborný výklad doprovázený krmením krokodýlů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.

Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská Gymnázium
vyvěšeno od: 15. 12. 2022

PF 2023

    Obrázek - PF 2023    

 


ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 25. 11. 2022

Hopsárium

Obrázek - Hopsárium    

Na svátek Martina 11.11. vyrazila 1.A a 3.B ze ZŠG Vodňany do Hopsária v Českých Budějovicích. Projekt pod názvem „Dopravní výchova v Hopsáriu“ se mohl uskutečnit díky Bc. Pavlu Začkovi, vedoucímu odboru dopravy ve Vodňanech, který získal finanční prostředky na tuto akci. 

Žáci byli proškoleni v oblasti bezpečnosti v silničním provozu. Na dopravním hřišti si pak v malých šlapacích vozítkách mohli vyzkoušet, jaké to je, když se na silnici musí řídit dopravními značkami a semafory.  

Teprve po krátké svačinové pauze začal ten správný šrumec. Děti se rozběhly k jednotlivým atrakcím. Sjížděly kopec v nafukovacích kruzích, prolézaly věž se skluzavkami, skákaly na velkých trampolínách, lezly po nafukovacím krokodýlovi a hrály si v aréně s malými míčky. Tenhle den si všichni moc užívali a škola nikomu nescházela. Na závěr si ještě každý z této akce odnášel dětský řidičský průkaz. Bylo to super dopoledne.  

Děkujeme. 

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská Gymnázium
vyvěšeno od: 24. 11. 2022

Bobřík informatiky

Obrázek - Bobřík informatiky    

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Úspěšné řešitele naleznete v tomto souboru.

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 23. 11. 2022

Badatelské odpoledne aneb Roboti, kam se podíváš

Obrázek - Badatelské odpoledne aneb Roboti, kam se podíváš     Kdo si hraje, nezlobí. Toto rčení do puntíku potvrdili dětští i dospělí návštěvníci premiérového Badatelského odpoledne. To na Den válečných veteránů (a sv. Martina) hostila budova v Alešově ulici pro všechny součásti školy. A cestu do ní si opravdu našli žáci všech budov, mnozí v doprovodu svých rodinných příslušníků a kamarádů. Nezvykle rušno tak bylo během pátečního odpoledne a podvečera v prostorách, kam se dospělý návštěvník školy běžně nedostane – infocentrum proměněné v robotickou učebnu, školní klub, počítačová učebna, nová knihovna, ale také žákovská kuchyňka. 

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská Gymnázium
vyvěšeno od: 16. 11. 2022

Logická olympiáda a Pythagoriáda

Obrázek - Logická olympiáda a Pythagoriáda    

Už několikátý rok probíhá na naší škole Logická olympiáda a po pár leté odmlce se opět vrací matematická soutěž Pythagoriáda.

Děkujeme žákům za účast a gratulujem úspěšným řešitelům.

Níže se podívejte na nejlepší řešitele.

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 16. 11. 2022

ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA aneb připravme děti na čtení

Obrázek - ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA aneb připravme děti na čtení     Pod naším vedením probíhají 4x týdně pravidelné hodiny ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA pro vybrané žáky 1. a 2. tříd (žáci s rizikem z hlediska školní úspěšnosti na počátku školní docházky). Jedná se o trénink fonematického uvědomování - děti se učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov, učí se vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny.

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 16. 11. 2022

4.B na dopravním hřišti

Obrázek - 4.B na dopravním hřišti    

V pondělí 14.11. jsme se ráno v půl 8 s žáky nesetkali ve škole, ale na vlakovém nádraží, odkud jsme chvíli před 8 vyrazili směr Prachatice, abychom se vydali na dopravní hřiště. Tady nás v DDM čekal ředitel místní policie, aby se s žáky věnoval teoretické části dopravní výchovy.