Aktuality

Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 12. 4. 2024

Ukliďme Česko 2024 s 0.PT

Obrázek - Ukliďme Česko 2024 s 0.PT    

V rámci celostátního projektu Ukliďme Česko jsme se vydali do okolí Vodňan, vybaveni pytlem a rukavicemi, i my, přípravná třída. Celé dopoledne jsme strávili venku. V klidu přírody jsme se i posilnili a dali si svačinu. Děti byly velmi šikovné a měly oči jako ostříži. Musím ocenit i jejich fyzickou zdatnost, jelikož trasa nebyla úplně nejkratší (ze školy do parku, poté kolem garáží směr „Benďák“, okolo rybníku na cyklostezku směr Křtětice a zpět do školy). Nasbírali jsme půl pytle všeho možného. Celkově to bylo moc fajn dopoledne.  

Šmídová Vladimíra 0.PT

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 10. 4. 2024

Pomáháme školám k úspěchu

Obrázek - Pomáháme školám k úspěchu    

Naše škola je hrdou součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Pedagogové z naší školy se pravidelně vzdělávají v rámci školení, a především navštěvují kolegy z jiných škol na takzvaných otevřených hodinách. Tento druh spolupráce je pro nás všechny nejpřínosnější. Společně si s kolegy z jiné školy naplánujeme čtenářskou dílnu, kterou následně odučíme v obou našich třídách. Na fotografiích je lekce určena pro 1. a 2. ročník, uvedené materiály jsou z knihy Velká kniha opeřené havěti. 

Tereza Žežulková a Tereza Bečková

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 9. 4. 2024

Školní exkurze do Španělska: Cesta poznáním a dobrodružstvím

Obrázek - Školní exkurze do Španělska: Cesta poznáním a dobrodružstvím     Vybraní žáci ze Základní školy a Gymnázia ve Vodňanech se vydali na nezapomenutelnou školní exkurzi do překvapivě slunného Španělska, aby objevili novou kulturu, načerpali zkušenosti a poznání. Sbalili své kufry plné očekávání a připravili se na týden plný dobrodružství a nových zážitků.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 9. 4. 2024

Život ve vodě 2.E

Obrázek - Život ve vodě 2.E    

První dubnovou středu se děti z 2.E vydaly do MEVPISU, kde byl pro ně připraven program Život u vody. V úvodu se seznámily se stavbou těla ryb a mohly si sáhnout na rybí kůži, zuby a šupiny. Dozvěděly se, čím se ryby živí a jak se ve vodě pohybují. Zajímavým úkolem bylo pro děti složit z několika dílů obrázky různých druhů ryb. S velkým nadšením si zahrály ve venkovním prostoru několik pohybových her např. Chodí štikáč okolo nebo Na řeku. Při hraní měly prokázat nejen znalost druhů ryb, ale také obratnost a rychlost. Asi největším překvapením pro děti bylo, když si mohly podržet v ruce živé ryby a raky. Za správné splnění úkolů byli všichni odměněni magnetkou s obrázkem sumce a do školy se vraceli plni dojmů a zážitků.

Mgr. Monika Nováková
Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 27. 3. 2024

Za pohádkou do knihovny

Obrázek - Za pohádkou do knihovny    

Protože je březen měsíc knihy, naplánovali jsme prvňáčkům návštěvu knihovny. Paní knihovnice Lucie Dušková měla pro děti připravený nádherný vzdělávací program na téma Klasická pohádka. Všichni si společně známé pohádky převyprávěli a porovnávali s pohádkami veršovanými od Františka Hrubína. Pak si ve skupinkách sestavili obrázek z puzzle. Nakonec jim paní knihovnice nabídla možnost přihlásit se do knihovny a nalákala je na hru Chyť Tykáta, která v knihovně dlouhodobě probíhá. Děti si čas strávený v knihovně moc užily.

Jana Novotná

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 27. 3. 2024

Velikonoční minijarmark v 5.B

Obrázek - Velikonoční minijarmark v 5.B    

Protože kluci a holky v 5.B jsou akční a chtěli udělat radost ostatním spolužákům z dalších tříd, rozhodli se, že v 5.B těsně před velikonočními prázdninami uspořádají prodejní akci osení.

Samostatně si připravili všechny potřebné věci – květináčky, zeminu, osení a další pomůcky. Někdo se postaral o zasazení, zalévání, další žáci vyráběli ozdobné zápichy s velikonoční tematikou a někdo připravoval ozdobné zabalení. Každý si našel svoji část práce v kolektivu.

Jarmark se dětem velmi vydařil, zájem dětí z ostatních tříd byl veliký a prodej probíhal celou velkou přestávku. Žáky přišli podpořit také učitelé, kterým velikonoční osení udělalo stejnou radost jako dětem. Děkujeme všem!

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 27. 3. 2024

Návštěva ze Slovinska v 5.B

Obrázek - Návštěva ze Slovinska v 5.B    

V půlce března k nám do školy zavítala návštěva až ze Slovinska. Přijela se k nám podívat skupina studentů a jejich učitelů, pro které byl na celý týden připraven hezký program plno výlety a aktivitami.

První den v pondělí žáci navštívili přímo naši třídu 5.B, kde se zúčastnili hodiny českého jazyka a matematiky. Páťáci se chopili příležitosti vyzkoušet svoje znalosti angličtiny a hned o přestávce se se zahraničními studenty zkusili seznámit a popovídat si.

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 26. 3. 2024

Exkurze – Hvězdárna a planetárium České Budějovice

Obrázek - Exkurze – Hvězdárna a planetárium České Budějovice    

Dne 19.3. se třídy 1.D a 2.E společně vydaly do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.

Nejprve jsme v kinosále Hvězdárny zhlédli pořad „Rok v přírodě“, který nás seznámil s tím, jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Pořad živě komentovala lektorka, která dětem ochotně odpovídala na všechny jejich dotazy.

Poté jsme se přesunuli do sálu planetária, ve kterém se nachází simulátor reálné hvězdné oblohy. Děti pozorovaly Slunce, Měsíc, planety, záběry z vesmíru, ale i obrázky souhvězdí a hvězdy v měnících se časových posunech a střídajících se ročních období.

Na závěr si děti mohly zakoupit drobné upomínkové předměty jako například pohlednice s astronomickými motivy či hvězdné mapy.

Mgr. Jana Jakubcová, Mgr. Monika Nováková

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 26. 3. 2024

Projektový den 5.A

Obrázek - Projektový den 5.A    

22. března – v pátek – jsme v 5.A měli projektový den zaměřený na tradiční výrobky z vizovického pečiva a pečení palačinek. 

Třída byla rozdělena do čtyř malých skupinek.  Vedoucí každé skupiny přidělil členům, co mají přinést za suroviny na palačinky. Těsto na vizovické pečivo připravila paní asistentka.  

Práce ve školní kuchyňce se dařila a hotové palačinky všem chutnaly. Výrobky z vizovického těsta ještě musíme zapéci a uvidíme, jak dopadly. 

Hlavním cílem bylo sledovat práci žáků v kolektivu. 

Všechny cíle se nám podařilo splnit, v kuchyňce se nikdo nezranil a v kolektivu všichni dobře spolupracovali – neměli čas se hádat ! 

H.Bláhová a M.Mašátová 

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 22. 3. 2024

Vynášení MORANY 2024

Obrázek - Vynášení MORANY 2024    

„Táta včera na venku našel první sněženku,  

   hned vedle byl petrklíč, zima už je pryč!“ 

 

Vítání jara 

Již tradiční akcí naší školy je „Vynášení Morany“ nebo také „Vítání jara“. 

Celý první stupeň se této akce vždy zúčastní. Přítomni jsou nejen všichni žáci, ale i učitelé a paní asistentky. 

Shromáždili jsme se před budovou školy a básničkami a písničkami oslavili příchod jara. 

 „Moranu“ nesli žáci z 5.A až k mostu. Zde jsme ji zapálili a hodili do řeky. 

Pro prvňáčky to bylo poprvé a pro páťáky naposledy. 

Sluníčko se na nás od rána smálo a akce se nám vydařila. 

Děkujeme paní zástupkyni Mgr. I.Bukačové za výrobu Morany a za pořizování fotodokumentace. 

Mgr. M.Mašátová