Jazykový pobyt Erasmus Malta 11. – 22.4.2022

Obrzek - Jazykový pobyt Erasmus Malta 11. – 22.4.2022     Díky projektu Erasmus+, do kterého se zapojila naše škola, jsme měly možnost absolvovat 2týdenní jazykový kurz na Maltě. 10 dní jsme navštěvovaly jazykovou školu ACE English Malta. Náš kurz byl rozdělen na část konverzační a gramatickou. Velice se nám líbila digitální podpora ve výuce, různé odkazy a mobilní aplikace na další procvičování. Toto bereme jako velký přínos, inspiraci pro další pedagogickou činnost a motivaci k sebevzdělávání.

 

Během studia jsme poznaly spolužáky z různých částí světa (Kolumbie, Venezuela, Japonsko, Jižní Korea, Francie….), což pro nás byla jednoznačně pozitivní zkušenost. Hodiny byly převážně koncipovány konverzačně, velice se kladl důraz na spolupráci. Zúčastnily jsme se také dvou výletů organizovaných jazykovou školou – první z nich byla pěší procházka podél pobřeží lemované nádhernými útesy k St. Peter‘s pool, druhý výlet směřoval do bývalého města Mdina. Ve volném čase jsme navštívily i hlavní město Vallettu, Blue Grotto a další známé turistické cíle. Chtěly bychom poděkovat garantům Erasmus + za tuto zajímavou příležitost a doporučit i ostatním kolegům. 

Mgr. L. Křenková, Mgr. D. Petrášová a Mgr. L. Šťástková