Aktuality

Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 7. 6. 2024

Přibližme dějiny dětem – Operaci Overlord zhlédli i prvňáčci

Obrázek - Přibližme dějiny dětem – Operaci Overlord zhlédli i prvňáčci     K příležitosti 80. výročí vylodění v Normandii uspořádala Městská galerie velice zajímavou a poučnou výstavu. Přizpůsobila ji dětem takovým způsobem, že odcházely plné nových poznatků a nadšené. Paní Velková dětem poutavě vyprávěla, pouštěla autentické ukázky z vylodění i fotky z její návštěvy muzeí v Normandii. Děti se dozvěděly, na kterých plážích se spojenecká vojska vylodila. Poté si prohlédly modely, obrazy a sbírkové předměty. Zajímavé bylo tehdejší oblečení vojáků i 80 let stará americká žvýkačka. Na otázku, co se nejvíce dětem líbilo, většinou děti odpovídaly: modely vojenských aut, vlajky spojeneckých států, vozík pro zraněné vojáky, žvýkačka, oblečení, film, knihy, písek z pláží, kde se vojáci vylodili. Děti zaujal i příběh jednoho vojáka, který při seskoku uvízl s padákem na věži kostela. Život mu zachránilo to, že předstíral svou smrt. Výstavu jsme si užili a už se těšíme zase na další. 

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 6. 6. 2024

3. C slavila úspěchy ve školní lehkoatletické olympiádě

Obrázek - 3. C slavila úspěchy ve školní lehkoatletické olympiádě     Ve středu 5. května jsme se zúčastnili LAO 3. ročníků naší školy. Soutěžilo se již tradičně ve 4 disciplínách - běh na 50 m, skok do dálky, hod míčkem a vytrvalostní běh na 300 m. Výborných výsledků dasáhli Adam Mach a Eliška Bělohlávková, kteří obsadili 1. místa v kategoriích chlapců a dívek. Oběma blahopřejeme!

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 6. 6. 2024

Exkurze do muzea v Netěchovicích

Obrázek - Exkurze do muzea v Netěchovicích    

Na výlet do Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích se žáci z 2.C, 2.D a 2.E už dlouho těšili. Po příjezdu byly děti rozděleny do skupin. V rámci programu se děti z první skupiny dozvěděly, čím vším projde obilné zrnko, než se dostane z pole na náš stůl. Vyzkoušely si výmlat obilí cepem, čištění obilí na fukárku, mletí mouky na kamenném mlýnku. Nakonec si z mouky upekly obilné placky, na kterých si moc pochutnaly. Děti z druhé skupiny se zase seznámily s tím, jak se zpracovávalo mléko a co se z něj všechno vyrábí. V praktické části si pak samy utloukly máslo a vyrobily sýr, který všem moc chutnal.  

Největší zábavou pro děti bylo agrohopsárium plné sena a prolézaček z balíků slámy, kde se všichni dostatečně vyskákali. Někteří si se zájmem vyzkoušeli práci traktoristy na dřevěných a plastových traktorech, které si mohli vypůjčit v dětském agrokoutku. Na tento výlet budou jistě všichni dlouho rádi vzpomínat.  

Mgr. Monika Nováková 

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 5. 6. 2024

Hodiny moderní chemie

Obrázek - Hodiny moderní chemie    

Ve úterý 4.6. proběhl na Bavorovské pro žáky 8.CD a 9.CD další workshop chemických pokusů s názvem „Hodiny moderní chemie“ ve spolupráci s VŠCHT Praha. Během programu se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí z oboru chemie, viděli několik efektních pokusů a seznámili se s poznatky, které se využívají při forenzní analýze v kriminalistice. (J. Straka)

Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 5. 6. 2024

Den dětí 5.B

Obrázek - Den dětí 5.B    

Ve čtvrtek 30.5. si žáci devátých tříd připravili v rámci Dne dětí zábavné dopoledne pro žáky pátých tříd. Naše třída se na 2 hodiny přesunula do tělocvičny, kde se děti vystřídaly na několika stanovištích v různých soutěžích. Házely na koš, kopaly míč do branky, skládaly puzzle, shazovaly kelímky v pyramidě, přetahovaly se s lanem, soutěžily ve hře na paměť a mnoho dalších aktivit.

Žáci získávali za každou soutěž určitý počet bodů a poté co absolvovali všechna stanoviště, body se sečetly a bylo vyhlášeno pět nejlepších soutěžících. Ti dostali diplom a odměnu. Sladkou odměnu si ale zasloužili nakonec všechny děti.

Akce se povedla, všichni si užili legraci, zábavu a zasportovali si. Děkujeme žákům 9.A!

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 4. 6. 2024

2. B přespávala ve škole

Obrázek - 2. B přespávala ve škole    

Jak lépe začít oslavu Dne dětí než přespávačkou ve škole?

Všech 19 žáků + paní učitelka s paní asistentkou se sešli večer v 18 hodin ve škole a začalo velké dobrodružství. Začali jsme vycházkou, pokračovali vybíjenou, malováním křídami a foukáním bublin na školním dvoře a večeří. Po společné večeři následovala hygiena a pro ty nejodvážnější (všechny) stezka odvahy. Po podpisu listiny odvážných získal každý odměnu. Po všech činnostech nás čekalo naše malé kino - promítání filmu V hlavě a pak už zasloužený spánek. Ráno jsme sbalili všechny věci, uklidili tělocvičnu a společně posnídali dobroty od maminek, které jsme doplnili výborným kakaem.

Celé přespávání jsme si všichni moc užili.

Děkuji rodičům za pomoc a dětem za skvěle strávený čas.

Tereza Kadlecová

Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 4. 6. 2024

Děti mají den- 0.PT, 1.AB, 2.AB

Obrázek - Děti mají den- 0.PT, 1.AB, 2.AB    

V pátek 31. 5. jsme změnili plán a místo plánované stezky v okolí města Vodňany, jsme kvůli hrozícím dešťům, zvolili suchou variantu zábavné stezky v budově naší školy.

Paní asistentky připravily stezku křížem krážem celou školou, barevné fáborky nám ukazovaly správnou cestu. Každý z nás dostal tajemnou tajenku, do které jsme po celé trase sbírali písmena. Po cestě nás čekalo celkem 10 zastávek, na kterých jsme plnili vědomostní, pohybové nebo hudební úkoly. Poslední zastávka nás přivedla až k pokladu, který byl ukryt ve sklepě.

Výslednou tajenkou byla věta „Děti mají den.“

Každá třída si ve zbylém čase užila pohybových aktivit v tělocvičně.

Tereza Kadlecová
Fotogalerie

 


Aktuality
ZŠ Bavorovská
vyvěšeno od: 29. 5. 2024

Výlet 1. C,D do Zeměráje

Obrázek - Výlet 1. C,D do Zeměráje    

Naši prvňáčci z Výstavní a Bavorovské ulice vyrazili na svůj první společný školní výlet. Během cesty si zazpívali všichni společnou píseň Na Okoř je cesta. Cílem našeho dobrodružství byl areál Zeměráj u Kovářova. Tento den nám počasí bohužel nepřálo, ale štěstí přeje připraveným. Po příjezdu došlo na módní přehlídku pláštěnek a holínek. Naše cesta po areálu mohla začít. Nahlédli jsme do starých obydlí našich prababiček. Každé dítě si vyrobilo kouzelný amulet a zkusilo ručně namlít mouku. Na závěr si děti užily venkovní hernu.  

Mgr. Ladislava Křenková, Lucie Bárová

 


Aktuality
ZŠ Alešova ZŠ Bavorovská Gymnázium
vyvěšeno od: 28. 5. 2024

3.místo v kraji

Obrázek - 3.místo v kraji    

Ve středu 22.5.2024 se mladší žáci, kteří vyhráli v okresním kole atletické soutěže Pohár rozhlasu, vydali na krajské kolo do Tábora. I přes malý počet našich chlapců, bylo nás 6 z možných 10, obsadili velmi krásné 3. místo v kraji. Podařilo se nám zvítězit ve štafetě na 4x60 metrů, Tobiáš Hronek vyhrál běh na 60 metrů a Matyáš Staněk byl první v hodu kriketovým míčkem.  Celkový počet bodů, které získali byl 3925. I výkony ostatní závodníků byly na vysoké úrovni a skoro všichni si vylepšili své osobní rekordy. Všem závodníkům, kteří se sešli ze všech částí naší školy bych chtěl velice poděkovat za reprezentaci naší školy. Jmenovitě Pavel Berka, Tomáš Čejka, Tobiáš Hronek, Matyáš Jiran, Daniel Ryneš a Matyáš Staněk.

V. Šmidmajer

 


Aktuality
ZŠ Alešova
vyvěšeno od: 28. 5. 2024

Batikování v 5.A

Obrázek - Batikování v 5.A    

Dnes jsme při výtvarné výchově batikovali.
Foto